Stenungsunds kommunvapen

Kartor och mätning

Bildlänk till Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta

Beställ kartunderlag till din bygglovsansökan

Bildlänk till mättjänster

Mätningstjänster

Utstakning och lägeskontroll

Bildlänk till primär- och grundkarta

Primärkarta

Kommunens detaljerade karta. Situationsplan

Bildlänk till adresser

Adresser Gatunamn

Beställ en adress till ditt nybyggda hus

Länkbild fastigheter

Fastighetsgränser

Information om kvalitet

Bildlänk till dataleveranser till kommunen

Skicka data till kommunen

Beskrivning av format för kartleveranser

Bildlänk till vanliga frågor

Vanliga frågor

om kartor och mätning

Om Kartportalen

Här kan du läsa om  Kartportalen

Bildlänk till avgifter 2014

Avgifter 2017

Taxa enlig PBL

Bo Thörnwall
GIS-samordnare
0303-73 26 66
bo.thornwall@stenungsund.se

Åsa Wåhlström
GIS-ingenjör
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Andreas Ruuth
Mätningsingenjör
0303-73 25 39
andreas.ruuth@stenungsund.se

Medborgarservice Samhällsbyggnad

0303-73 80 20
samhallsbyggnad@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Åsa Wåhlström, 2017-01-04