Stenungsunds kommunvapen
Räddnigstjänsten vid industrin

Räddning och säkerhet

Räddning och säkerhet är ett stort begrepp som handlar om så mycket mer än bara blåljus.

Räddningstjänsten arbetar till exempel större delen av sin arbetstid med säkerhetsfrågor, förebyggande arbete för att förhindra skador, olyckor och katastrofer samt att utbilda.  Arbetet med att förebygga och identifiera risker för människor, egendom och miljö ökar säkerheten inom kommunen.

Kommunen måste ha beredskap för olika händelser och kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för människors säkerhet och trygghet. Men du måste också arbeta för din och dina medmänniskors trygghet. Det finns mycket du själv kan göra för att bränder, olycksfall och andra obehagliga händelser inte ska inträffa.

Senaste nytt

Kontakt

Stenungsunds Räddningstjänst

Gesällgatan 6
444 32 Stenungsund
Tel: 0303 - 73 81 05
Fax: 0303 - 81 497
raddning@sbrf.se

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2017-01-09