Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-02-17 12.45

Hantverkaregatan öppnar igen

Då arbetet på Hantverkaregatan har gått snabbare än planerat kan vi öppna vägen igen på fredagskvällen den 17 februari.

Gatan har varit avstängd från i höjd med Gesällgatan och från Yttre Ringleden. Avstäningen har berott på ett underhållsarbete av avloppsnätet på Hantverkaregatan, i höjd med Rödklövervägen .

Karta som visar plats för underhållsarbetet

Röd markering visar ungefärlig plats för underhållsarbetet

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Erika Bjernhagen Börkén, 2017-02-17