Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-05-31 13.28

Åtgärder för förbättrad säkerhet kring järnvägsövergångar

Under onsdag eftermiddag avled en ung person efter att ha blivit påkörd av tåget vid en järnvägsövergång i centrala Stenungsund. Kommunen har återkommande lyft brister i säkerheten vid järnvägsövergångarna till Trafikverket.

Ansvar för säkerhet kring järnvägsövergångar

Trafikverket ansvarar för att planera åtgärder längs järnvägen. Prioriterade insatser presenteras i en flerårig nationell plan.  Kommunen påtalar brister inför uppdateringen av kommande nationella plan och på så sätt påverkar framtida åtgärder.

Kommunen har löpande möten med Trafikverket. Där är trafiksäkerhet och järnvägsövergångar en återkommande punkt. Under det senaste mötet med Trafikverket i maj månad 2018 var obevakade övergångar en av punkterna. Det framkom att Trafikverket har en ambition att fasa ut alla obevakade övergångar längs Bohusbanan som saknar bommar. Ett flertal utredningar pågår där obevakade järnvägsövergångar finns med som en viktig del.

Åtgärder för förbättrad säkerhet

Efter olyckan 2010 genomförde Trafikverket åtgärder för att förbättra säkerheten kring järnvägsöverfarten vid Solgårdsdalen. Bland annat förbättrades sikten genom att buskar och sly klipptes ned. Tiden för ljus- och ljudsignaler förlängdes och staket sattes upp vid gångfållan för att förhindra ”smitvägar”.

För att ytterligare stärka säkerheten kring järnvägsövergångarna har kommunen och Trafikverket haft ett första avstämningsmöte för att forcera arbetet kring säkerhetshöjande åtgärder. Ett möte mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun planeras inom den närmaste veckan.

Kommunen har även påbörjat en kartläggning över samtliga obevakade järnvägsövergångar i kommunen. Syftet för att få en bild av hur säkerheten ser ut. Kartläggningen kommer även att redovisa statistik över incidenter/olyckor de senaste 10 åren i Stenungsund som är kopplade till järnvägsövergångar.

Senast uppdaterad 2018-05-31