Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-05-28 09.18

Avbrott i diariet på webben

Stenungsunds kommun är mitt i ett arbete med att byta till ett modernt diarie- och ärendehanteringssystem. Under en tid kommer därför diariet på kommunens hemsida inte att uppdateras med nya ärenden och handlingar.

Stenungsunds kommun har köpt in ett nytt modernt dokument- och ärendehanteringssystem som håller på att införas.

Under införandetiden kommer nya ärenden och handlingar inte att publiceras i kommunen webbdiarium. Det beror på att den lösning som ska spegla diariet på kommunens hemsida ännu inte är på plats. För närvarandet kan kommunen inte svara på när det nya webbdiariet kommer att finnas tillgängligt.

- Stenungsunds kommun är mån att media och invånare ska få insyn i verksamheten och att myndigheten i övrigt är öppen och transpararent. Därför är vi måna om att så snabbt som möjligt kunna få igång det nya webbdiariet, säger kanslichef Marcus Starcke.

Upprätta postlistor

Kommunen upprättar på begäran så kallade postlistor. En postlista är en förteckning över de handlingar och ärenden som finns registrerade i kommunens diarium. Om ni vill ta del av en postlista för en viss period kan ni kontakta kommun@stenungsund.se.

Parallellt med införandet av det nya systemet flyttas alla pågående ärenden från det gamla systemet till det nya. Det innebär att äldre ärenden kommer att få nya diarienummer och ligga med i alla postlistor som upprättas.

Kontakt

Sektorchef Stödfunktioner

Marcus Starcke
0303-73 83 24
marcus.starcke@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-28