Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2016-06-22 08.57

Budget för 2017 är tagen

Under måndagens sammanträde klubbade kommunfullmäktige igenom alliansens budget för 2017.

Budgeten innebär det inte blir någon skattehöjning under 2017. Kommunen kommer bland annat att göra särskilda lönesatsningar för att kunna behålla och rekrytera personal i svårrekryterade yrkesgrupper, som till exempel lärare och socionomer.

Förskola och skola kommer att få full kompensation för volymökningarna, det vill säga att förskolor och skolor blir ekonomiskt kompenserade för fler barn.

De stora investeringar som godkändes i budgeten är bland annat simhallen, Hasselhöjden och sammanbyggd ledning för färskvatten.

Resultatet är budgeterat till 23,4 miljoner för 2017. Kommunens låneskuld förväntas öka från dagens 550 Mkr till 670 Mkr 2017.

– Soliditeten är positiv och kommer att stärkas i år och de kommande åren. Detta är också ett av de finansiella målen för kommunen, säger Erica Bjärsved, ekonomichef i kommunen.


Senast uppdaterad 2016-06-22