Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2017-05-29 22.00

Oljeläckage från danskt fartyg

Ett fartyg läckte under natten till lördag ut bunkerolja i havet utanför Skagen. Nu har delar av oljan drivit in på svenskt vatten. Det är inget stort utsläpp men det har spritt sig på en omfattande yta i tallriksstora klumpar.

Ingen olja har ännu drivit upp på land men den driver norrut och kan komma upp på land i Sotenäs eller längre norrut under kvällen. Oljan kan ställa till det för djur och växter men är inte av den omfattningen att den kommer att täcka hela vikar.

Lite olja på stor yta

Kustbevakningen, som ansvarar för miljöräddningen till sjöss, har börjat sanera i havet där det är mest olja. Hittills har 7000 liter olja tagits upp på danskt och svenskt vatten. Utsläppet innehåller lite olja på en stor yta vilket försvårar saneringsarbetet.

Kustbevakningen gör regelbundna flygningar för att få en överblick av utsläppet. Dimma försvårar dock detta arbete. Det är svårt att förutse hur oljan rör sig på grund av vind och strömmar. Därför kan Kustbevakningens prognoser ändras över tid.

Om oljan når land är Kustbevakningen tillsammans med Länsstyrelsen och kommunala räddningstjänst förberedda på att begränsa och bekämpa ett eventuellt oljepåslag.

Vänd dig till Kustbevakningen

Hjälp gärna till med observationer om du ser större sjok med olja, av en skottkärras storlek eller större. På Kustbevakningens hemsida kan du följa händelseförloppet  och där finns kontaktuppgifter för att lämna observationer.

Kustbevakningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2017-05-29