Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-05-25 13.16

Om krisen eller kriget kommer

Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren "Om krisen eller kriget kommer" i brevlådan.

Broschyren tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram broschyren på uppdrag av regeringen. Den skickas ut i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan 28 maj–3 juni.


Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.

Broschyren kommer att finnas med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner publiceras som pdf-filer i slutet av maj.

Läs mer om krisberedskapsveckan

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-05-25