Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2016-01-22 10.44

Stenungsund har nöjda kommuninvånare

Stenungsundsborna är mycket nöjda med utbildningsmöjligheter och kulturutbudet, och kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2015 där kommuninvånarna själva betygsatt sin kommun.

Under våren har knappt 500 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år svarat på SCB:s attitydundersökning om Stenungsund som plats, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande.

Enkäten visar att när det kommer till Stenungsunds kommun som en plats att bo och leva i så går vi framåt på nästan alla värden och är bättre än medel.

Framför allt kan kommuninvånarna starkt rekommendera människor att flytta hit och arbetsmöjligheterna i kommunen får också bra betyg över medel.

Ett värde som går upp i Stenungsund men ner i Sveriges övriga kommuner är hur trygg man känner sig.

Utvecklingsområden är bland annat bostäder. Möjligheten att hitta bra bostäder sjunker med sju procent sedan mätningen 2011.

Medborgarnas syn på kommunens verksamhet

SCB:s medborgarundersökning visar att medborgarna är nöjda med gymnasieskolan och kulturutbudet. En trend är även att bemötande och tillgänglighet har blivit bättre och klättrar upp 4 procent sedan förra mätningen 2013.

Kommunens miljöarbete (vad kommunen gör för att medborgare ska kunna leva mer miljövänligt) får också ett bra betyg och stiger med sju procent sedan förra mätningen 2013.

Verksamheter som har backat är bland annat äldreomsorgen som har backat sex procent sedan mätningen 2011. Även renhållning, framför allt sophämtning har även backat sedan förra mätningen.

Hur man ser på sitt egna inflytande i kommunen

I området på hur man ser på sitt eget inflytande i kommunen får vi lite lägre betyg än riksgenomsnittet men vi har en positiv trend på alla variabler.

Informationsarbetet har gått upp med tre procent sedan 2011 och kontakt och förtroende (gällande politiker och tjänstemän) har gått upp med två procent sedan 2013.

Här kan du läsa hela resultatrapporten för Stenungsunds kommunPDFSenast uppdaterad 2016-01-22