Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan riktar sig till alla barn och elever i Stenungsunds kommun.
Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola och grundsärskola.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen.

Vårt arbete har en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Målsättningen är att så tidigt som möjligt hjälpa barn och elever. Alla ska ges samma möjlighet att nå kunskapsmålen.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. I vårt team ingår specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, logoped och skolläkare.

Välkommen att läsa mer om vår verksamhet

  1. Vilket stöd finns?
  2. Centrala Barn- och Elevhälsan
  3. Specialpedagoger
  4. Skolkuratorer
  5. Skolhälsovård
  6. Åtgärdsprogram
  7. Planer mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, skolsköterskor, logoped, Skifo, Plug-In, Skolfam samt Västbus.

Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolläkare, studie- och yrkesvägledare, SIMBA-samverkan, familjecentralen samt Västbus.

Anette Karlsson
0303-73 25 55
anette.karlsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-05-26