Välkomsten i Stenungsund

Stenungsund är en expanderande kustkommun som tar emot människor från många delar av världen. Inom sektor utbildning finns olika kompetens för att ta emot dessa människor på ett bra sätt. På denna sida kan du läsa mer om detta.

Välkomsten är Stenungsunds mottagningsenhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet är att ge alla nyanlända elever i Stenungsunds kommun en bra och likvärdig skolstart.

Välkomsten har sin verksamhet på Kristinedalskolan. På Välkomsten arbetar lärare, studiehandledare och skolsköterska. Vid behov har vi tillgång till specialpedagog och kurator.

Under tiden på Välkomsten kommer det att göras en kartläggning av elevens bakgrund, styrkor, intressen, förmågor och hälsa. Kartläggningen görs på elevens starkaste språk. Kartläggningen ligger sedan till grund för planeringen av elevens fortsatta skolgång. Parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning i form av ämnesintroduktion och samhällsintroduktion.

Genom det fria skolvalet som gäller i Sverige har varje elev rätt att önska plats på valfri skola. Eleven har en garanterad plats på skolan inom upptagningsområdet där eleven bor. Övriga skolor tar emot i mån av plats. När eleven ska börja på sin hemskola så kontaktar personalen på Välkomsten skolan för att påbörja överlämning av kartläggningen. Mottagande skola planerar sedan elevens fortsatta utbildning med utgångspunkt i kartläggningen.

Kontaktuppgifter Välkomsten

Telefonnummer: 0303-73 28 67 och 0303-73 54 15

Enhetschef

  • Mattias Wik

Skolsköterska

  • Benita Laurell 0303-73 80 96
  • Gunilla Lindblad 0303-73 00 87
  • Karin Hylander 0303-73 80 96

Lärare

  • Henrik Olsson
  • Anne-Louise Petersson
  • Karin Zeilon
  • Emma Ramhult
  • Ulf Edman

Kontakt

Välkomsten

0303-73 28 67
0303-73 54 15

Enhetschef Flerspråkighet

Mattias Wik
0303 - 73 50 67
mattias.wik@stenungsund.se

Stabschef

Annika Sunesson
0303-73 80 75
annika.sunesson@stenungsund.se

Expedition

Cajsa Uddefors
0303-73 25 73
cajsa.uddefors@stenungsund.se

Senast uppdaterad