Stenungsunds kommunvapen

Centrala Barn- och Elevhälsan

Centrala Barn- och Elevhälsan finns tillgängligt för alla förskolor och skolor i vår kommun. I första hand på uppdrag av rektor i form av stöd, handledning och konsultation/rådgivning.

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för centrala specialpedagoger, logoped, Skifo, Skolfam samt Västbus
Pernilla Lundmark
0303-73 28 81
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt Västbus
Anna Sandell
0303-73 25 55
anna.sandell@stenungsund.se

Administratör för Barn- och Elevhälsa

Gunilla Forssell
0303-73 00 34
gunilla.forssell@stenungsund.se

PMO-administratör

Birgitta Iström
0303-73 83 15
birgitta.istrom@stenungsund.se

Kontaktuppgifter specialpedagoger

Specialpedagog Läs- Skriv- och Språkutvecklare Grundskola

Lena Isaksson
0303-73 27 14
lena.isaksson@stenungsund.se

Läs-, skriv- och språkutvecklare

Catarina Jonsson
0303-73 83 38
catarina.jonsson@stenungsund.se

Läs-, skriv- och språkutvecklare

Malena Åvall
0303-73 86 94
malena.avall@ucklum.stenungsund.se

Specialpedagog särskola, rörelse, synnedsättning

Åsa Höjer
asa.hojer@stenungsund.se

Specialpedagog​

Marita Ahlberg Axelsson
marita.ahlbergaxelsson@stenungsund.se

Specialpedagog

Maria Josefsson
0303-73 27 15
maria.josefsson@stenungsund.se

Specialpedagog

Vanja Tyborn
0303-73 81 46
vanja.tyborn@stenungsund.se

Specialpedagog​

Anette Svendsén
0303-73 25 63
anette.svendsen@stenung.stenungsund.se

Specialpedagog

Anna-Pia Hector Sandell
0303-73 82 67
annapia.hector-sandell@stenungsund.se

Specialpedagog

Karin Johansson
0303-73 86 29
karin.johansson@stenungsund.se

Kontaktuppgifter psykologer

Hallerna och Kyrkenorum

Psykolog

Carl Skönvall
0303-732061
carl.skonvall@stenungsund.se

Ekenäs, Kristinedal och grundsärskolan

Psykolog

Anna Czoloszynski
0303-73 28 80
anna.czoloszynski@stenungsund.se

Jörlanda och Stora Höga

Psykolog

Bodil Levin Lagerlöf
0303-73 25 46
bodil.levin-lagerlof@stenungsund.se

Nösnäs

Psykolog

Staffan Ahlbom
0303-73 26 81
staffan.ahlbom@stenungsund.se

Stenungskolan och Kopper

Psykolog

Carl Skönvall
0303-73 20 61
carl.skonvall@stenungsund.se

Ucklum och Spekeröd

Psykolog

Elisabeth Risberg
0303-73 00 69
elisabeth.risberg@stenungsund.se

Skolfam

Psykolog Skolfam

Emelie Haglund
0303-73 00 74
emelie.haglund@stenungsund.se

Skolläkare

Skolläkare

Dag Ström

Senast uppdaterad 2018-09-13