Stenungsunds kommunvapen

Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun

Skolkuratorerna i Stenungsunds kommun utgör med sin psykosociala och juridiska kompetens ett värdefullt stöd för elever, rektorer och skolans personal i arbetet med att nå de uppsatta nationella och kommunala målen inom skolan.

Skolkuratorerna ingår i skolans elevhälsoteam och är tillgängliga för skolans elever genom samtal, individuellt eller i grupp. Vid behov har man även samtal med elevernas familjer.

Kuratorerna är även delaktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och vid upprättande av skolans plan mot dessa. På varje skola hittar du respektive plan.

Här nedan kan du hitta telefonnummer och e-postadresser till kuratorerna i kommunen.

Ekenässkolan


Kurator

Camilla Berntsson
0303-73 81 28
camilla.berntsson-ifo@stenungsund.se

Hallerna förskola/skola

Kurator

Magnus Olsson
0303-73 80 57
magnus.olsson@stenungsund.se

Jörlandaskolan

 

Skolkurator

Jennie Bergius
0303-73 80 78
jennie.bergius@stenungsund.se

Kopperskolan

Kurator

Magnus Olsson
0303-73 80 57
magnus.olsson@stenungsund.se

Kristinedalskolan

Åk 7-9

Kurator

Ulrika Ewergårdh
0303-738194
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Åk F-6

Kurator

Therése Arvidsson
0303-73 26 05
therese.a.arvidsson@stenungsund.se

Kristinedalskolan Särskola

Kurator

Ulrika Ewergårdh
0303-738194
ulrika.ewergardh@stenungsund.se

Kyrkenorumskolan


Skolkurator

Carina Olausson Filipsson
0303-73 00 80
Arbetar mån-ons

Spekerödskolan

Kurator

Isabelle Genheden
0303-73 60 03, 0730-93 60 03
isabelle.genheden@stenungsund.se

Stenungskolan


Skolkurator

Joakim Berganäs
0303-73 29 10
0731-42 29 10
joakim.berganas@stenungsund.se 

Stora Högaskolan

Kurator F-6

Charlotte Jansson Falck
0303-73 25 40
charlotte.jansson-falck@stenungsund.se

Kurator Åk 7-9

Catrin Sardal
0303-73 86 96
catrin.sardal@stenungsund.se

Kontakt

Enhetschef Centrala Barn- och Elevhälsan

Med ansvar för skolpsykologer, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt Västbus
Anna Sandell
0303-73 25 55
anna.sandell@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2018-01-18