Stenungsunds kommunvapen
killar med cykel

Förskoleklass

Beslut från 2017-11-15 Obligatorisk skolstart från året eleven fyller 6 år. Lagtext är inte klart ännu. Proposition 2017/18:9. Ny text på denna sida är under uppbyggnad.

 

Överlämning mellan förskola/pedagogisk omsorg och förskoleklass

19 november 2013 togs planen för kommunövergripande riktlinjer i ledningsgruppen för Barn och utbildning. Redan vårterminens överlämningar mellan förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass/fritidshem kommer att utgå ifrån denna plan.
Här nedan kan du hitta planen, antingen i PDF format eller som en iBook, du kan också ladda ner överlämnandedokumentet på organisationsnivå.
iBooks formatet kan du läsa på en iPad eller en Macdator med operativsystemet Mavericks. Väljer du detta format får du planen komplett.
PDF formatet kan du läsa på vilket verktyg som helst. Väljer du detta format får du en något förenklad plan.

Plan för överlämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidshem

Föräldrar som arbetar eller studerar och har barn i åldern 6-12 år erbjuds omsorg i form av fritidshem. Denna omsorgsform erbjuds då det finns ett omsorgsbehov före och/eller efter skolan. För den utökade omsorgstiden betalas avgift enligt maxtaxan. Fritidshemmen finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass och uppåt. Barnen får plats på fritidshem som finns på den egna skolan.

Du ansöker om plats vid fritidshem för ditt barn via vår förskoleadministration. Mer information hittar du på denna sida: Fritidshem.

Kontakt

Verksamhetschef Grundskola

Benny Ankargren
0303-73 26 47
benny.ankargren@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-11-23