Stenungsunds kommunvapen
Kristinedalskolan

Grundsärskola

Grundsärskolan i Stenungsund har sin verksamhet på Kristinedalskolan. Särskolan är en egen skolform som vänder sig till elever som på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada inte kan nå målen i grundskolan.

Grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola för elever med lätt utvecklingsstörning och träningsskola för elever med måttlig och grav utvecklingsstörning.

I grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan.
För elever med en mer omfattande utvecklingsstörning finns träningsskolan. Träningsskolan har en egen kursplan, där målen är anpassade efter elevens förutsättningar.

Skolan är nioårig.

Om verksamheten på Kristinedal

Vi strävar mot en ökad integrering med grundskolan, t. ex har vi vissa gemensamma ämneslärare.

Eleverna går i en mindre grupp med högre personaltäthet än i övriga klasser. Detta ger stora möjligheter att anpassa verksamheten till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med att eleverna ska känna en trygghet i sin grupp.

Schema

Här hittar du grundsärskolans schema. Välj skola och klass i menyerna för att se önskat schema.

Aktuella scheman läsåret 2018/2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasiet

Efter grundsärskolan finns möjlighet att studera vid gymnasiesärskola.

Gymnasiesärskolan på Nösnäsgymnasiet

Dokument

Ansökan till särskolaPDF
Grundsärskola är till för ditt barnPDF
Rutiner för en drogfri skolaPDF

Kontakt

Expedition

0303-73 80 55

Rektor för särskolan

Per Freij
0303-73 27 12
per.freij@stenungsund.se

Kurator

Adam Nordström
0303-73 03 17
adam.nordstom@stenungsund.se

Specialpedagog

Åsa Höjer
0303-73 00 27
asa.hojer@stenungsund.se

Skolsköterska

Benita Laurell
0303-73 80 96
benita.laurell@stenungsund.se

Studie- och yrkesvägledare

Lisa Carlström
0303-73 80 55
lisa.carlstrom@stenungsund.se

Psykolog

Marie Lindqvist
0303-73 28 80
marie.lindqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-25