Stenungsunds kommunvapen

Kvalitet och utveckling

Inom sektor Utbildning strävar vi ständigt efter att höja kvaliteten och utveckla vår verksamhet. Här kan du läsa om en del av de satsningar som görs.

Satsning på förstelärartjänster

2013 anställdes 7 förstelärare i kommunen och 2014 anställdes ytterligare en omgång förstelärare, samt en lektor. Totalt har nu kommunen drygt 40 st anställda förstelärare inom grundskola och gymnasium. Beslut om statsbidrag till karriärtjänster inom skola togs av regeringen 2013.

Kommunsatsning på matematik och läs och skriv

Inom kommunen satsas mycket på matematik och läs, skriv, tal, språk och kommunikation. Här kan du läsa mer om detta arbete:

Utveckling inom Läs- och skriv, tal, språk och kommunikation

Utveckling inom Matematik

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-12