Önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

E-tjänst för Ansökan om plats/byte till kommunal skola i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

 • Anmälningarna handläggs löpande
 • Alla anmälningar om skolplats behöver vara undertecknade av bägge vårdnadshavarna.
 • Du får svar på anmälan så snart det är möjligt, omkring 3-4 veckor efter att anmälan handläggs.
 • Får ni er önskade plats så tas elevens tidigare placering bort med automatik från samma datum eleven börjar på den nya skolan.
 • Om du inte får den plats du sökt behåller du din tidigare skolplacering och får ansöka på nytt så ofta ni önskar

Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola som ligger närmast hemmet. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Vid flytt till kommunen och flytt inom kommunen gäller:

 • Du som ska flytta till/inom kommunen och önskar en skolplats skickar din ansökan tidigast 90 dagar före önskad skolstart.
 • Du behöver styrka att du ska flytta genom att visa exempelvis hyres- eller köpekontrakt.
 • Ansökningarna mottages, hanteras löpande. Om skolplacering inte kan göras på någon av de önskade skolorna placeras ditt barn på närmaste kommunala skola där plats finns.

Som förälder har du rätt att välja vilken skola du vill, men valet kan ge konsekvenser när det gäller skolskjuts. Skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen till den skola som ligger närmast hemmet. Väljer du annan skola får du själv stå för transport till och från den valda skolan, såvida inte skolskjutsen kan anordnas på ett sådant sätt att inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser uppstår jämfört med vad som hade gällt om eleven hade haft sin skolgång vid skolan närmast hemmet utifrån folkbokföringsadress.

Avståndsgränserna för skolskjuts i Stenungsunds kommun är:

 • Årskurs F-3: 2 km
 • Årskurs 4-6: 3 km
 • Årskurs 7-9: 5 km

Avståndet avser närmaste gång- och cykelväg eller bilväg mellan hemmet och skolan kommunen skulle placerat eleven vid.

Ansök om skola vid inflytt till kommunen eller flytt inom kommunen Länk till annan webbplats.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplats Pdf, 478.1 kB.

Senast uppdaterad