Önska skola

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Handläggningstid

  • Anmälningar handläggs löpande varje onsdag.
  • Alla anmälningar om skolplats behöver ha underskrift av båda vårdnadshavarna.
  • Du får svar på din anmälan tidigast efter tre veckor. Vid digital ansökan skickas beslut ut via mail och om ansökan inkommit på papper skickas beslut med brev.
  • Har ni gjort ett skolval och fått besked om att barnet har fått plats så är skolvalet klart.

Vid inflytt till kommunen behöver ni sända med en bilaga som intygar att ni kommer bo i Stenungsund till exempel kopia av ny folkbokföringsadress, köpes-/hyreskontrakt.

Anmälan görs via länken nedan:

Digital ansökan med elegitimation - Ansökan vid skolbyte och inflytt till kommunen Länk till annan webbplats.

Blankett för utskrift - Ansökan vid skolbyte och inflytt till kommunen Pdf, 430.7 kB.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplats Pdf, 430.7 kB.

Senast uppdaterad