Stenungsunds kommunvapen

Skapande skola

Sedan några år tillbaka har Stenungsunds kommun varit med i projektet Skapande skola. Projektet innebär att eleverna i grundskolan får chans att möta det professionella kulturlivet och på så sätt får pröva olika uttrycksformer. Bidrag till projekten fördelas av Kulturrådet som är en myndighet under Kulturdepartementet:  http://www.kulturradet.se/länk till annan webbplats

Detta läsår får eleverna i Stenungsund ta del av en mängd olika kulturella områden så som teater, filmskapande, animation, dans, slöjd och litteratur i form av författarbesök.

Eleverna i årskurs 6 deltog detta läsår i ett projekt som drevs av Annette Rosati. Hon hade med sig brev och teckningar från elever och lärare i Uganda. Sexorna fick var sitt brev som de svarade på och de ritade sedan en teckning från sin vardag, som Annette tog med tillbaka till Uganda. Bilderna ställdes ut i en utställning på Galleri Koch mellan 24 oktober och 22 november 2014. Bilden ovan visar en klass som deltagit i detta projekt.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Hanna Landén Freij, 2015-11-19