Skolval

Alla barn som är folkbokförda i Stenungsund är garanterade att få en plats på någon av våra skolor. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt - men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Stenungsunds kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Handläggningstid

  • Anmälningar handläggs anmälningar löpande varje onsdag.
  • Alla anmälningar om skolplats behöver ha underskrift av båda vårdnadshavarna.

Ansökan om plats på en kommunalskola kan göras mellan 21 dagar och 90 dagars startdatum. Tidigare eller senare start datum går ej att ansöka. Till exempel 19 maj är första dagen att ansöka om plats till skolstart 19 augusti. Om ni ansöker 19 augusti så är det 8 september som är den dag ni skulle kunna få er önskade plats på ny skola.

Vid inflytt till kommunen behöver ni sända med en bilaga som intygar att ni kommer bo i Stenungsund till exempel kopia av ny folkbokföringsadress, köpes/hyres kontrakt.

Anmälan görs via länken nedan:

Digital ansökan med elegitimation - Ansökan om skolplats  Länk till annan webbplats.

Blankett för utskrift - Ansökan om skolplats Pdf, 430.7 kB.

Om du väljer att byta till en fristående skola, en annan kommuns skola eller flyttar från Stenungsund ber vi dig anmäla detta.

Anmälan om byte till skola i annan kommun eller fristående skola Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet ansöker alltid via blankett.

Blankett - Ansökan om skolplats Pdf, 430.7 kB.

Kontakt

Skolhandläggare ​

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
jeanette.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad