Stenungsunds kommunvapen

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

För många människor finns ett avstånd mellan var de är och var de vill vara. I det sammanhanget uppstår frågor och behov som vägledarna har till uppgift att besvara, underlätta och möta. Vägledning omfattar en mängd olika verksamheter och områden, privat eller offentligt inom såväl utbildnings- som arbetsmarknadssektorn. Vägledarens arbete kan beskrivas utifrån några exempel på vägledningssökandes frågeställningar och behov

Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ
Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort
Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd
Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt?
Att förstå sig själv och livet - vem är jag?
Att få reflektera - hur vill jag leva? vart vill jag?
Att bli bekräftad - få professionell återkoppling

Ur Sveriges Vägledarförenings Etiska deklaration

På grundskolorna i Stenungsund är vi två studie- och yrkesvägledare som arbetar för en likvärdig struktur på våra skolor. Vår roll är att vara ett stöd för elever, föräldrar och övrig personal i studie- och yrkesvägledningsfrågor. Vi arbetar bland annat med vägledningssamtal, motiverande samtal, elevhälsoarbete, gruppvägledning och information.

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser som berör all personal i skolan. En viktig del i detta är den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) även kallad praktik. Du har under vårterminen 8:an och på höstterminen i 9:an en veckas prao/praktik. Stenungsund är med i Göteborgsregionens (GR) webbaserade arbetsverktyg www.praktikplatsen.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHär kan du som går i 8:an eller 9.an gå in, när du fått ditt lösenord, och söka praktikplatser för den veckan som bestämd till din vecka, se nedan.
Vill du prova på hur de är att gå på gymnasiet? Du kan använda din praovecka till detta! Prata med din studievägledare så får du hjälp att kontakta gymnasiet.  

Katalog om gymnasieval

I katalogen nedan får du information om hur gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fungerar (inom GR), utbildningar, skolor, hur ansökan och antagning går till och mycket mer.

Vad ska jag välja? 2018PDF

Kontakt

Kristinedal samt Grundsärskola på Kristinedal

Studie- och yrkesvägledare

Antje Olsén
0303-73 27 19
antje.olsen@stenungsund.se
Tjänstgöring Stenungskolan: måndag till onsdag
Tjänstgöring Kristinedalskolan: torsdag och fredag

Stenungskolan

Studie- och yrkesvägledare

Antje Olsén
0303-73 27 19
antje.olsen@stenungsund.se
Tjänstgöring Stenungskolan: måndag till onsdag
Tjänstgöring Kristinedalskolan: torsdag och fredag

Stora Högaskolan

Studie- och yrkesvägledare

Nathalie Lundmark
nathalie.lundmark@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-10-26