Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande provtagning på barn

Nu kan även barn och unga provtas för pågående covid-19 infektion utan att först få en läkarbedömning. Men för att bryta smittkedjor och hålla smittspridningen nere är det mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Testet visar pågående infektion och är inte ett antikroppstest. Information kring tider och plats hittar du på respektive vårdcentrals hemsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Även förskolebarn rekommenderas att återgå efter två dygn utan symtom eller vid kvarstående milda symtom när det har gått sju dagar efter insjuknandet. I en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall kan det dock vara aktuellt med testning även av barn i förskolan.

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19 men de blir oftast lindrigare sjuka.

 

Återgång till förskola och skola

Om barn har varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Barnet/eleven kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man har varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om barnet känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Om man har varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Barnet/eleven ska vara hemma minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste ha känt sig pigg, frisk och utan feber i två dygn. Om man har följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om man har varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola och eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg och inte har någon feber.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/ Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad