Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Skolstart årskurs 1 höstterminen 2020

Elever som böjar årskurs 1 är välkomna till Nösnäsgymnasiets huvudentré på Gymnasievägen 2 måndagen den 24 augusti, eleverna kommer inte gå in i huvudentrén utan kommer att tas om hand utanför och guidas till rätt klassrum via andra entrédörrar. Det kommer finnas en guide med skylt som visar vilket program guiden kommer att ta hand om. Först när eleverna är tillsammans med sin mentor i ett klassrum kommer uppropet ske.

Se starttid för olika program nedan

BF: Barn- och fritidsprogrammet
BA: Bygg- och anläggningsprogrammet
EK: Ekonomiprogrammet
EE: El- och energiprogrammet
ES: Estetiska programmet
FT: Fordons- och transportprogrammet
HA: Handel- och administrationsprogrammet
IN: Industritekniska programmet
IM: Introduktionsprogrammen
LL: Lärlingsprogrammet
NA: Natyrvetenskapsprogrammet
SA: Samhällsvetenskapsprogrammet
TE: Teknikprogrammet
VO: Vård- och omsorgsprogrammet

Måndag 24 augusti klockan 08.35
Årskurs 1, program: BA, IM, LL, EE, VO, BF, FT, SA

Måndag 24 augusti klockan 10.00
Årskurs 1, program: EK, HA, NA, IN, TE

Under dagen kommer eleverna fotograferas för skolkatalog och elev-id som behövs bland annat för att komma in i skolan. Eleverna kommer också få kvittera ut en dator denna dag. På grund av Covid- 19 Pandemin är det tyvärr vissa förseningar i leverans av datorer viket gör att utdelning av datorer kommer att ske senare för vissa klasser. För att kunna kvittera ut en dator behöver alla elever i årskurs 1 och dess vårdnadshavare fylla i ett kontrakt för lån av personlig dator. Kontraktet skall lämnas in den dag skolan börjar. Kontraktet har skickats hem under sommaren samt finns att skriva ut här. Pdf, 234.3 kB.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad