Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2019-04-17 15.52

Utredning av trolig vinterkräksjuka färdig

Miljö Hälsoskydds livsmedelskontroller har inte visat på någon anmärkning av livsmedel eller livsmedelsproducent efter utbrottet av trolig vinterkräksjuka på Nösnäsgymnasiet i mitten av mars.

Under Åk 8-dagarna på Nösnäsgymnasiet i mitten av mars, insjuknade ett femtiotal elever i trolig vinterkräksjuka. Kommunens livsmedelsinspektörer har tillsammans med Västra Götalandsregionens smittskydd arbetat med att utreda smittkällan.

Livsmedelskontrollerna av anläggningarna har noterats ha goda rutiner. Smittan kan inte härledas till något livsmedel. Troligtvis är den en person som har befunnit sig i lokalen under perioden som har burit på smittan.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-04-17