Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Publicerad:

Världsklass även på distans

För sjätte året i rad har Nösnäsgymnasiets skolbibliotek fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

I år var kraven ännu hårdare. Och förutsättningarna inte som vanligt.
− Kul att få en bekräftelse på att vi lyckats hålla en hög nivå under ett så
påfrestande år, säger skolbibliotekarie Hanna Dahlberg Källeskog.

Stora delar av läsåret har eleverna på grund av pandemin haft distansundervisning
med lektioner via Teams och andra digitala kanaler. Skolbibliotek i världsklass är en
utmärkelse som delas ut av fackförbundet DIK. En avgörande faktor för att få
utmärkelsen är att biblioteksverksamheten är en väl integrerad del av det
pedagogiska arbetet.

− Vi ställde snabbt om och i samarbete med lärarna har vi genomfört mängder
med distanslektioner, säger skolbibliotekarie Ulrika Wahlström.

Det handlar framför allt om boksamtal i mindre grupper kring böcker eleverna läst
och lektioner i informationssökning och källkritik. Läsning och medie- och
informationskunnighet tillhör skolbibliotekariers kompetensområden. Annat arbete,
som att hjälpa eleverna att hitta och hantera källor till olika skolarbeten, har också i
stor utsträckning skett via de digitala kanalerna.

Den andra delen som betonas i utmärkelsen är att skolbiblioteksverksamheten på ett
tydligt sätt ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, något Nösnäsgymnasiet
strukturerat har arbetat med i flera år. Så hur ska skolbibliotekarierna fira?

− Ha, ha, ett lunchdopp och en glass lär det bli, säger Hanna och Ulrika som båda
älskar just bad och glass

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad