Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan
APL

Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats för att få praktisk erfarenhet av yrkeslivet. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande - APL.

Gymnasieskolan

På de nationella yrkesprogrammen ingår minst 15 veckor APL. Du kan läsa mer om APL på respektive programsida under utbildningar. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen är minst hälften av utbildningen arbetsplatsförlagd. APL förekommer även inom introduktionsprogrammen.

Gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad