Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gymnasieingenjör

Ett fjärde år på teknikprogrammet

Vi erbjuder gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde år på Teknikprogrammet. Utbildningen har riksintag och du ansöker med din gymnasieexamen från Teknikprogrammet.

Ett fjärde tekniskt år med inriktningarna Design- och produktutveckling, Produktionsteknik och Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign varvar studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor med fokus på att omsätta praktiska kunskaper till erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör.

Behörighet

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor. Följande behörighetsregler gäller inför höstterminen 2019:

En elev är behörig att söka det fjärde året om hon eller han har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Vissa karaktärsämneskurser är ett förkunskapskrav. Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Eleven måste däremot börja på utbildningen senast det kalenderår då hon eller han fyller 22 år.

För behörighet till de nationella profilerna krävs nedanstående godkända kurser:
•Design och produktutveckling: Design 1 samt Konstruktion 1
Informationsteknik, utgång Nätverksteknik: Programmering 1 samt Dator- och nätverksteknik
•Informationsteknik, utgång Mjukvarudesign: Programmering 1 samt Webbutveckling 1
•Produktionsteknik: Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1
•Samhällsbyggande: Arkitektur - hus samt Byggnadsverk

Ansökan

Tidsplan 2020
11 mars - ansökan öppnar
7 maj - sista ansökningsdag
12 juni - Sista dag att komplettera med kopia på gymnasieexamen
30 juni - Besked om antagning
31 juli - Sista dag att svara på antagningsbesked
Augusti - Reservantagning pågår samt skolstart

För mer information om gymnasieingenjör, läs här.

länk till annan webbplats
Du som är folkbokförd i Göteborgsregionen gör din ansökan härPDF.
länk till annan webbplats

Nösnäsgymnasiet har totalt 32 platser till Gymnasieingenjör:

  • Produktionsteknik med utgång instrument/automation - 8 platser
  • Design- och produktutveckling med utgång konstruktion/CAD - 8 platser
  • Informationsteknik, med utgång Mjukvarudesign - 16 platser

Komplettera ansökan med Gymnasieexamen

Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din Gymnasieexamen. Kopian ska skickas till Göteborgsregionens Gymnasieantagning. Se www.grutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för tider. 
Märk kuvertet Teknikprogrammet 4 år.

OBS! Din ansökan är inte komplett förrän du har skickat in din Gymnasieexamen.

Oavsett om du söker till en eller flera skolor och profiler i landet ska en ansökan göras till samtliga vidareutbildningar till det fjärde tekniska året.

Det är viktigt att du rangordnar de val du önskar göra till vidareutbildningen vid det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

Vad avgör om du erbjuds plats?

Du måste vara behörig till utbildningen (se behörighetsregler ovan). Om det finns fler sökande än antal utbildningsplatser görs ett urval bland de sökande baserat på betygspoängen.

Viktiga datum 2019

Mer information och korrekta datum för ansökan hittar du på www.grutbildning.selänk till annan webbplats

Kontakt:

Niclas Brattefors
Telefon: 0303-73 81 872
niclas.brattefors@stenungsund.se

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-18