Stenungsunds kommunvapen

Gymnasieingenjör

Ett fjärde år på teknikprogrammet

Vi erbjuder gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde år på Teknikprogrammet. Utbildningen har riksintag och du ansöker med din gymnasieexamen från Teknikprogrammet.

Ett fjärde tekniskt år med inriktningarna Design- och produktutveckling och Produktionsteknik varvar studier i skolan med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor med fokus på att omsätta praktiska kunskaper till erfarenhet. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör.

Behörighet

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor. Följande behörighetsregler gäller inför höstterminen 2017:

  • Du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Om en utbildning är likvärdig bedöms av respektive huvudman för utbildningen.
  • Du måste påbörja dina studier senast det kalenderår som du fyller 22 år. Efter tredje året på Teknikprogrammet kan du eventuellt göra ett studieuppehåll innan du påbörjar det fjärde året.

Ansökan

Ansökan öppnar den 15 mars 2017. Du som är folkbokförd i Göteborgsregionen söker via ansökningslänken som publiceras 15 mars på grutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nösnäsgymnasiet har totalt 24 platser till Gymnasieingenjör:

  • Produktionsteknik med utgång instrument/automation - 12 platser
  • Design- och produktutveckling med utgång konstruktion/CAD - 12 platser

Komplettera ansökan med Gymnasieexamen

Du måste själv komplettera din ansökan med en kopia av din Gymnasieexamen. Kopian måste ha inkommit till Göteborgsregionens Gymnasieantagning senast den 16 juni 2017.
Märk kuvertet Teknikprogrammet 4 år.

OBS! Din ansökan är inte komplett förrän du har skickat in din Gymnasieexamen.

Oavsett om du söker till en eller flera skolor och profiler i landet ska en ansökan göras till samtliga vidareutbildningar till det fjärde tekniska året.

Det är viktigt att du rangordnar de val du önskar göra till vidareutbildningen vid det fjärde tekniska året. Det innebär att du söker utbildningarna i den ordning du önskar bli antagen. Blir du antagen till ett högre rangordnat val stryks de utbildningar som ligger under i ansökan.

Vad avgör om du erbjuds plats?

Du måste vara behörig till utbildningen (se behörighetsregler ovan). Om det finns fler sökande än antal utbildningsplatser görs ett urval bland de sökande baserat på betygspoängen.

Viktiga datum 2017

  • 15 mars - ansökan öppnar på grutbildning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • 12 maj - sista ansökningsdag.
  • 16 juni - kopia på gymnasieexamen (slutbetyg och examensbevis) ska vara Gymnasieantagningen tillhanda senast detta datum.
  • 30 juni - antagningsbesked skickas ut.
  • 28 juli - sista datum att tacka ja eller nej till erbjuden plats.
  • augusti - reservantagning

Länkar

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
Fax 031-767 96 17
exp@nosnas.stenungsund.se

Senast uppdaterad av Annica Fredberg, 2017-03-22