Stenungsunds kommunvapen

Gymnasiesärskola

Elev med APL på hunddagis

På Nösnäsgymnasiet erbjuder vi en lokal gymnasiesärskola med möjlighet till integrering i yrkesämnena.

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Undervisningstiden är 3600 timmar fördelat på fyra år. Stor del av utbildningen genomförs som APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Program

Arbetssätt

På Nösnäs erbjuder vi en lokal gymnasiesärskola med möjlighet till integrering i de programgemensamma ämnena och programfördjupningarna. Med integrering menar vi att du kan göra dessa kurser tillsammans med andra elever på gymnasiet. Väljer du Programmet för fordonsvård -och godshantering har du vissa kurser i fordonshallen i Vallhamn och väljer du programmet för Bygg -och anläggning har du vissa kurser i bygghallen på Nösnäs.

Gymnasiesärskolans gemensamma ämnen (svenska, matte mm) läser du tillsammans med andra elever i särskolan oavsett program. Undervisningen sker i små grupper och du får mycket stöd och hjälp.

Om du väljer ett lärlingsprogram är du tre dagar i veckan på en lärlingsplats med stöd av en handledare och får regelbundna besök av din lärare. Väljer du Programmet för handel -och administration är du till exempel i en butik eller liknande. Väljer du Programmet för hälsa, vård och omsorg är du till exempel på en förskola.

Lärare och handledare ser till att du jobbar med de moment som ingår i kurserna för din programinriktning. Två dagar i veckan är skolförlagda och du läser då gymnasiesärskolans gemensamma ämnen (svenska, matte mm) tillsammans med andra elever i särskolan.

Ämnen och kurser

Besök gärna skolverket för att läsa mer om de ämnen och kurser som kommer att ingå i de olika programmen:

Skolverket Gymnasiesärskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-19