Gå direkt till innehållet
Nösnäsgymnasiets logotyp, länk till startsidan

Fastighet, anläggning och byggnation

Bygg hemsida gys ny

Programmet för dig som gillar hantverk

I det här programmet får du utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation.

På Nösnäsgymnasiet kan du välja mellan inriktningarna:

Byggnation:
Inom byggnation får du arbeta med t.ex. gjutning av betong, murarbeten och träarbeten. Andra arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Fastighetsskötsel:
Här får du lära dig om tillsyn av lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Fastighetsskötsel innebär bland annat renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Det innebär till exempel lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer.

När du läser gymnasiesärskoleprogrammet för fastighet, anläggning och byggnation går du integrerad med en gymnasieklass på gymnasieskolans byggprogram. Du följer gymnasieklassens schema i de programgemensamma kurserna (kurser inom bygg och fastighet). Du ingår då i en större klass men ofta finns extra personal med i gruppen som stöd. När gymnasieklassen ska ha andra kurser så som matte, engelska, svenska kommer du till vårt klassrum och läser dina gymnasiesärskolegemensamma kurser med andra elever i gymnasiesärskolan. Här sker undervisningen i små grupper och du få mycket stöd och hjälp. Din utbildning består av en hel del APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad