Stenungsunds kommunvapen
Motocrossförare kör på bana

Motocross och enduro (RIG)

Riksidrottsgymnasieutbildning för Motocross och enduro.

Med denna inriktning på din gymnasieutbildning kan du kombinera professionell träning med en heltäckande gymnasieutbildning. Tidigare elever tillhör idag både världs- och sverigeeliten.

Träning

I ämnet specialidrott motocross/enduro (500 p), får du specialanpassad träning och teori, som bedrivs av välutbildade och meriterade tränare/instruktörer. Det innebär cirka 100 timmars
årlig träning i specialidrotten motocross/enduro. Träningen innefattar även mc-vård. Övrig träning sker i anslutning till skolan där sporthallar, styrketräningslokal och motionsspår finns. Förutom träningen på ordinarie skoltid, tas även eftermiddagar och kvällar i anspråk för
olika aktiviteter.

Vilka kommer in?

Du rankas av Svemos utbildningskommitté, efter idrottsmeriter, utvecklingsbarhet med mera. Deras rankningsbeslut går ej att överklaga. En grundförutsättning för att få gå på motocross- eller endurogymnasiet är att du också kommer in på det program du sökt. Du måste också, liksom vid gymnasieansökan i övrigt, vara behörig till de programdu sökt. Vi gör
en årlig intagning av sju elever i motocross. För att öka möjligheter att fler tjejer kommer in finns det en särskild plats som enbart kan tas av en tjej. Övriga platser kan tas av både killar och tjejer. Vi gör en årlig intagning av fyra elever i enduro. Dessa platser är också öppna för både tjejer och killar.

Ekonomi

Du får det ordinarie studiebidraget. Elever som inte är bosatta i Stenungsunds kommun kan söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun. Det finns även möjlighet att söka extra tillägg samt återbetalningspliktiga studiemedel. Dessa ekonomiska bidrag täcker emellertid inte de faktiska kostnaderna. Det kostar naturligtvis mycket pengar att ”hålla igång” motorcykeln. Självklart ska du alltid se till att ha din motorcykel i åkdugligt skick.

Dessa gymnasieprogram går att kombinera med RIG:

BF (Barn- och fritidsprogrammet)
EE (El- och energiprogrammet)
EK (Ekonomiprogrammet)
ES (Estetiska programmet)
INI (Industritekniska programmet)
NA (Naturvetenskapsprogrammet),
SA (Samhällsvetenskapsprogrammet)
TE, (Teknikprogrammet)
VO (Vård- och omsorgsprogrammet)

Ansökan

Ansöker gör du via Svemos hemsida som du hittar här:
Ansökan till RIGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viktiga datum rörande antagningsprocessen:


15 oktober 2019
Detta är sista ansökningsdagen. Ansökan sker via Svemos hemsida, se länk ovan.

Januari 2020
Personliga intervjuer görs i Stenungsund enligt kallelse från Svemo. Aktuella elever får ett intyg om behörighet från Svemo. Övriga anmälda elever placeras på reservlista.

1 februari 2020
Ansökan till gymnasieutbildning på Nösnäsgymnasiet inlämnas till skolan på hemorten och
intyget från Svemo bifogas. Antagningskansliet på hemorten vidarebefordrar den sedan till
Antagningskansliet.

April 2020
Preliminärt besked om antagning.

Juli 2020
Slutligt besked om antagning.

Kontakt

Nösnäsgymnasiet

Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Telefon 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-17