Stenungsunds kommunvapen
sydafrika

Internationalisering

Internationalisering i skolan ger ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer.

Genom en medveten strategi utifrån de behov skolan har kan internationella samarbeten och kontakter ge ny kompetens för att utveckla och skapa bättre förutsättningar för både elever och personal.

Utgår man från de behov som finns kan finansiering via EU-medel och övriga programmedel ge möjligheter, till exempelvis elevutbyten, praktik utomlands, personalfortbildning i annat land och långsiktiga samarbeten med skolor för att utbyta erfarenheter och få ny kompetens.

När vi arbetar med internationellt fokus i våra verksamheter skapar vi intresse och medvetenhet om att vi är en del av en global gemenskap som blir allt viktigare.

Skolans styrdokument visar tydligt på att ett etiskt, internationellt och hållbart miljöperspektiv ska utgöra en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen.

Vi ska vara en pedagogisk resurs för global medvetenhet. Att väcka elevernas engagemang för global rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, andra kulturer och en hållbar natur är en del av det globala utvecklingsarbetet.

I Stenungsunds kommun, sektor utbildning, arbetar vi strategiskt med att göra internationalisering till en naturlig del av undervisningen. Detta gäller från förskola till vuxenutbildningen.

Gymnasiet och en del grundskolor har under ett flertal år ingått i projekt och samarbeten med både länder i Europa och i övriga världen.

Under EU’s programperiod, 2014-2020, finns det en budget på 14,7 miljarder Euro där det finns möjligheter att söka bidrag för bland annat utbyten, praktik, konferenser och seminarier. Det går att söka bidrag för samarbete med de nordiska och baltiska länderna, Nordplus. Vill man åka utanför EU finns det program som finansieras av det svenska utbildningsdepartementet, Atlas. SIDA finansierar bland annat utbyten med tredje världen.

I Stenungsunds kommun finns just nu ett antal pågående projekt samt en del som är på väg att startas upp. Här följer några exempel:

Pågående och kommande projekt

Grundskola

Lärare från Kopperskolan, Stenungskolan och Kristinedalskolan medverkar i ett 3-årigt projekt, (2015-2018) "Teaching for Tomorrow". Irland koordinerar och övriga partners kommer från Tyskland och Estland.

Här finns en länk till projektet:

http://tft-project.eulänk till annan webbplats

Lärare från Kristinedals särskola, Stora Högaskolan samt Jörlandaskolan bildar tillsammans ett konsortium med fokus på jobbskuggning i Tyskland (Kristinedal), Frankrike & Finland (Stora Höga) och på Irland (Jörlanda). Alla tre skolorna har olika fokusområden och projektet gäller mellan 2016-2018. Pengarna kommer från EU’s program Erasmus+.

Brudhammar förskola, Stora Höga skolan samt Kyrkenorumskolan ingår i ett gemensamt konsortium och de kommer genom kurser och jobbskuggning i Europa fortbilda sig inom IKT, matematik och språk. Projektet är på två år mellan 2017-2019. Pengarna kommer från EU’s program Erasmus+

Två lärare från Kyrkenorum ska delta i en konferens i San Antonio, Texas med fokus på IKT. Pengar är sökta från programmet, Atlas konferens. 

Rumänien

Gymnasium

Lärare på Nösnäsgymnasiet deltar i ett projekt gällande jobbskuggning i Bohunt school, England. Medel finns för 20 personal till Bohunt. I projektet har lärare också deltagit i olika kurser runt om i Europa samt att det ingår jobbskuggning för IT pedagoger i Norge. Projektet gäller mellan 2016-2018 och pengarna kommer från Erasmus+.

Yrkeselever på Nösnäsgymnasiet har möjlighet att praktisera antagligen på Cypern (Hotell- och Turism elever) eller på Irland, gäller samtliga yrkesprogram. Pengarna är sökta från Erasmus+ och gäller mellan 2016-2018.

Yrkeselever på Nösnäs har möjlighet till praktik någonstans i Europa under ett antal veckor. I samma ansökan kommer byggarbetslaget att jobbskugga kollegor på en skola i Prag samt för två vårdlärare för jobbskuggning någonstans i Europa. Pengar från Erasmus+ och de gäller mellan 2017-2019.

Nösnäsgymnasiets samhällsprogram och ekonomiprogram har blivit beviljade medel i ett Atlas Partnerskap med en skola i Mostar, Bosnien. Utbytet är ömsesidigt och projektet handlar bland annat om demokrati. Projektet håller på till och med hösten 2018.

Övrigt

Sektorn är med som partner i fem större strategiska projekt gällande lite olika teman som entreprenörskap, förskoleutbildning i Europa och så vidare. Svar om eventuellt beviljat(de) projekt och deltagande kommer i slutet av sommaren.

Kontakt

Internationell samordnare

Anna Maderner
0303-73 26 30
anna.maderner@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-06-08