Stenungsunds kommunvapen
sydafrika

Internationalisering

Internationalisering i skolan ger ökade kunskaper om och förståelse för andra länder och kulturer.

Genom en medveten strategi utifrån de behov skolan har kan internationella samarbeten och kontakter ge ny kompetens för att utveckla och skapa bättre förutsättningar för både elever och personal.

Utgår man från de behov som finns kan finansiering via EU-medel och övriga programmedel ge möjligheter, till exempelvis elevutbyten, praktik utomlands, personalfortbildning i annat land och långsiktiga samarbeten med skolor för att utbyta erfarenheter och få ny kompetens.

När vi arbetar med internationellt fokus i våra verksamheter skapar vi intresse och medvetenhet om att vi är en del av en global gemenskap som blir allt viktigare.

Skolans styrdokument visar tydligt på att ett etiskt, internationellt och hållbart miljöperspektiv ska utgöra en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen.

Vi ska vara en pedagogisk resurs för global medvetenhet. Att väcka elevernas engagemang för global rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, andra kulturer och en hållbar natur är en del av det globala utvecklingsarbetet.

I Stenungsunds kommun, sektor utbildning, arbetar vi strategiskt med att göra internationalisering till en naturlig del av undervisningen. Detta gäller från förskola till vuxenutbildningen.

Gymnasiet och en del grundskolor har under ett flertal år ingått i projekt och samarbeten med både länder i Europa och i övriga världen.

Under EU’s programperiod, 2014-2020, finns det en budget på 14,7 miljarder Euro där det finns möjligheter att söka bidrag för bland annat utbyten, praktik, konferenser och seminarier. Det går att söka bidrag för samarbete med de nordiska och baltiska länderna, Nordplus. Vill man åka utanför EU finns det program som finansieras av det svenska utbildningsdepartementet, Atlas. SIDA finansierar bland annat utbyten med tredje världen.

I Stenungsunds kommun finns just nu ett antal pågående projekt samt en del som är på väg att startas upp. Här följer några exempel:

Pågående och kommande projekt


Grundskola

Lärare från Kopperskolan, Stenungskolan och Kristinedalskolan medverkar i ett 3-årigt projekt, (2015-2018) "Teaching for Tomorrow". Irland koordinerar och övriga partners kommer från Tyskland och Estland.

Här finns en länk till projektet:

http://tft-project.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristinedalskolan medverkar och koordinerar ett Nordplus projekt, ”Ung mat och hälsa i Norden”. Medverkande länder är Danmark, Norge och Finland. Projektet är tvåårigt och avslutas 2016.

Här kan du hitta hemsidan för detta projekt:

viinordenbakar.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasium

Ekonomiprogrammet på Nösnäsgymnasiet har blivit beviljade medel för att tillsammans med Rumänien, Turkiet och Spanien delta i ett Erasmus+ Strategiska partnerskap projekt med projektnamn ”Popular culture in school”. Projektet är på två år och avslutas 2017.

Nösnäsgymnasiet kommer under våren 2016 ge åtta yrkeselever från olika program möjlighet att gör en del av sin praktik under fem veckor i Kapstaden, Sydafrika. Projektet finansieras genom programmet ATLAS Praktik.

Nösnäsgymnasiet fortsätter delta i det Erasmus+ strategiska partnerskap projekt som påbörjades 2014. Grekland koordinerar projektet som handlar om olikheter, främlingsfientlighet mm. Övriga deltagande länder är Spanien och Italien. I projektet deltar elever och lärare från samhällsprogrammet och i januari 2016 är det dags för Italien att vara värd. Projektet är tvåårigt och avslutas 2016 med en filmfestival i Aten.

För yrkeselever på Nösnäsgymnasiet finns det möjlighet att praktisera fem veckor i något av följande europeiska länder: Spanien, Tyskland, Irland, Italien eller Cypern.

Nösnäsgymnasiet tillsammans med Stora Högaskolan har blivit beviljade ett ATLAS Partnerskap projekt vilket är ett samarbete med tre skolor i Bosnien. En grupp med lärare och elever från skolorna kommer var i Bosnien under hösten 2015 och under våren 2016 kommer lärare och elever från Bosnien till Stenungsund.

Övriga projekt

Lärare från Nösnäsgymnasiet har jobbskuggat kollegor i Tyskland och Island under hösten 2015. Pengar är sökta genom Erasmus+ Skola.

Sektor utbildning ingår som partner i sex ansökningar inom Erasmus+ strategiska partnerskap. Besked om ansökningarna är beviljade kommer att lämnas tidigt i höst.

I december kommer fyra lärare och en rektor från Herman-Nohl-Schule i Berlin till särskolan på Kristinedal för att jobbskugga kollegor under ett par dagar.

I februari 2016 planeras det för polska lärare att komma till Jörlandaskolan för jobbskuggning av kollegor.

Följ oss på Facebook

Vi har en sida på Facebook där man kan följa en del av projekten.

Kontakt

Internationell samordnare

Anna Maderner
0303-73 26 30
anna.maderner@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2016-10-27