Stenungsunds kommunvapen

Boende för ensamkommande barn

Som namnet antyder är vår målgrupp barn som utan sina föräldrar tagit sig till Sverige för att komma undan svåra situationer i sitt hemland som krig och våld. I definitionen barn ingår alla upp till arton år och ibland även upp till 21 år.

Stenungsunds kommun öppnade sitt första boende för ensamkommande redan 2008. Formellt kallas dessa boenden för HVB-hem eller stödboende. HVB-hemmen finns till för de med ett större behov av stöd liksom för de i yngre åldrar. Stödboenden däremot är för de som kan ta ett större eget ansvar och som oftast är lite äldre än de som bor på HVB-hem.

Våra boenden är inga transitboenden. Det innebär att när ungdomarna kommer till oss är tanken att de ska stanna kvar tills att de fyllt arton år och om de får uppehållstillstånd innan 18-årsdagen ända upp till 21 år. Vi hoppas att Stenungsund ska bli deras nya hem.

På dagarna går ungdomarna i skolan. De börjar på Välkomsten på Stenungskolan för att skolan ska kunna analysera deras tidigare erfarenhet från utbildning i sina hemländer för att sedan placera dem ute i klasser den ordinarie skolan. Kvällar och helger ägnar de precis som andra ungdomar åt sådant som läxläsning, fritidsaktiviteter, tevetittande och vänner.

Kanske är du granne med något av våra boenden? I så fall kommer du snabbt att märka hur artiga och trevliga våra ungdomar är. De vill gärna komma in i samhället och många gånger kan du hjälpa dem genom en så enkel sak som att le och säga hej.

Observera att alla boenden i kommunen inte ägs och/eller drivs av kommunen. De finns flera andra aktörer som driver boenden med olika inriktning och omfattning inom kommunens gränser.

Senast uppdaterad 2018-07-02