Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Från den 1 juli 2018 kommer cirka 9 000 unga vuxna, före detta ensamkommande barn, att kunna söka och få uppehållstillstånd om de studerar, eller har för avsikt att studera. Riksdagen fattade beslut om de nya reglerna den 7 juni 2018. Migrationsverket ansvarar för att pröva frågan om uppehållstillstånd.

Ny möjlighet för att beviljas uppehållstånd gäller för individer vars:

  • ansökan om uppehållstillstånd registrerats senast 24/11 2015
  • beslut om utvisning har fattats eller skulle fattas, 15 mån eller senare från registreringsdatum
  • beslut om utvisning har fattats eller skulle fattas när individen är 18 år eller äldre

Övriga krav är att:

  • individen befinner sig i Sverige när ansökan görs
  • individen studerar eller har för avsikt att studera på gymnasial nivå, inklusive introduktionsprogram, vuxenutbildning och folkhögskola
  • individen ska också genomgå en vandels- och säkerhetsprövning.
  • individen ska ha registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.

En ansökan om ett uppehållstillstånd får endast göras under tre månader (1 juli-30 september) och vid ett tillfälle.

  • Information om vad som bifogas ansökan kommer Migrationsverket informera om. Detta kan t ex vara studieplan från skolan som individerna kommer behöva få tillgång till.
  • Vid bifall får individen 13 månaders uppehållstillstånd med möjlighet till förlängning
  • Permanent uppehållstillstånd kan beviljas vid försörjning, efter avklarad gymnasieutbildning

Kommunens ansvar

Lagen berör vuxna personer som i första hand ska ordna boende själva och försörja sig med studiestöd. De omfattas inte av bosättningslagen. Det innebär att kommunen inte har krav om att ordna boende enligt lagen.

Ansökningar om ekonomiskt bistånd och övrigt bistånd prövas enligt Socialtjänstlagen

För mer information: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-09-13