Stenungsunds kommunvapen

IT förskola/grundskola

Varsin

Den senaste åren har det gjorts stora satsningar i kommunen. 2009 beslutade kommunfullmäktige att alla elever i år 6-9 skulle förses med ett eget digitalt verktyg från och med höstterminen 2010. Detsamma skulle även gälla för deras lärare.

Satsningen pågår fortfarande. Syftet med satsningen är att man vill säkerställa att alla elever skall få den digitala kompetens som de behöver i dagens samhälle. Eleverna använder sina verktyg både i skolan och hemma.

Mediesalar

På våra skolor i Stenungsunds kommun så har alla klassrum utrustats till mediesalar vilket innebär att de försetts med projektor, Apple TV samt ljudanläggning. Flera klassrum har också utrustats med interaktiva skrivtavlor.

Skriv- och läsutveckling med digitala verktyg

I augusti 2011 startades ett projekt upp i Stenungsund som vi då kallade "Att skriva sig till läsning". Metoden innebär i korthet att man lär sig läsa genom att skriva. I början av detta projekt så ingick samtliga skolor år F-1 i satsningen och digital teknik delades ut till skolorna. Lärarna fick fortbildning och uppslag till nya idéer i ett gemensamt nätverk som IT-pedagogerna drev.

Från och med läsåret 2012-13 ändrade projektet karaktär. En styrgrupp samordnade alla delar som skulle ingå i projektet som pågick över tre terminer. Fokus låg fortfarande på den tidiga skriv- och läsutvecklingen men är ej metodstyrd i lika hög grad. Samtliga skolor år F-2 ingår i satsningen och har fått ny digital teknik. Lärarna kommer att kontinuerligt få fortbildning, samverka, dela med sig och få nya uppslag i ett nybildat nätverk.

Dokumentation i förskolan

Förskolan har alltid arbetat med att dokumentera sin verksamhet, men med den nya läroplanen så har kraven på dokumentation i förskolan förtydligats. För att möta detta ökade krav så har kommunen valt att satsa på ett projekt gällande digitala verktyg ute i verksamheten.

Nu har alla avdelningar på alla förskolor i kommunen en surfplatta och mobiltelefon till sitt förfogande. Med hjälp av dessa verktyg förenklas pedagogens sätt att dokumentera. Föräldrar bjuds på ett naturligt sätt in i barnens vardag.

Senast uppdaterad 2018-05-30