Stenungsunds kommunvapen

Ett eget digitalt verktyg i år 6 - 9

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2009 beslutades att alla elever i år 6 - 9 i kommunen ska förses med ett eget digitalt verktyg från och med höstterminen 2010. Detsamma gäller deras lärare.

Satsning för att säkerställa digital kompetens

Runt om i landet satsar enskilda skolor på att ge sina elever ett eget digitalt verktyg. Alla kommunens tre högstadieskolor samt alla elever i år 6 tar del av satsningen. Detta gör man för att säkerställa att alla elever ska få den digitala kompetens de behöver i dagens och framtidens samhälle. Eleverna kommer att få använda sitt verktyg både hemma och i skolan.

Varsin läsåret 2017-18

De digitala satsningarna kan komma att se olika ut från år till år. I år har kommunens elever från årskurs 6 försetts med varsin Chromebook.

Senast uppdaterad 2018-06-12