Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Matsedel

Här hittar du matsedlar till kommunens skolor och äldreomsorg. Avvikelser kan förekomma, de aviseras då lokalt.

Barn/Elev med behov av specialkost

Blankett - Intyg för specialkostPDF

Förskola

Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att barnen i förskolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost. Intyget lämnas till avdelningspersonalen och vidarebefordras till måltidspersonalen. Kontakta avdelningspersonal på förskolan vid behov av specialkost.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Grundskola

Vi erbjuder specialkost till de barn som inte kan äta av normalkosten. För att säkerhetsställa att barnen i skolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för barn med behov av specialkost. Intyget lämnas till avdelningspersonalen på skolan/fritids och vidarebefordras till måltidspersonalen. Kontakta lärare eller avdelningspersonal på skolan/fritids vid behov av specialkost.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Gymnasium

Vi erbjuder specialkost till de ungdomar som inte kan äta av normalkosten. Kontakta skolhälsovården vid behov av specialkost.  För att säkerhetsställa att ungdomarna i skolan får rätt specialkost lämnar familjen Intyg för elev med behov av specialkost. Intyget lämnas till måltidspersonalen på skolan.
Avbeställ specialkost till ditt kök om du är sjuk eller bortrest.

Vid frågor som rör specialkost: Specialkostkök Nösnäs, 0303-73 85 14

Förändring gällande specialkosten

Vid förändring gällande specialkosten är det mycket viktigt att berörd personal informeras samt att ett nytt uppdaterat intyg lämnas in.

Varje läsårsskifte ber vi er lämna in ett nytt Intyg för specialkost.

Senast uppdaterad 2020-07-06