Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Bussrutiner och busskort

Vilket busskort kan eleven få

Vilket busskort eleven får avgörs av hur många resor i veckan eleven gör.
Elev som regelbundet reser med buss (4 resor eller mer) får ett busskort som gäller ett helt läsår. Busskortet kallas "skolkort".

Elev som reser enstaka resor (mindre än fyra per vecka) med buss får ett busskort som kommunen laddar med en viss summa pengar och som därför gäller för ett visst antal resor. Busskortet kallas "kontoladdningskort".
Kontroller görs så att antalet dagar man anmält skolskjuts för på sin anmälningsblankett stämmer överens med det verkliga behovet, har man anmält felaktigt kan kortet återkallas.

Alla busskort registreras hos Västtrafik Länk till annan webbplats..

När gäller busskortet

Skolkortet är ett personligt årskort som gäller vardagar (skoldagar) mellan klockan 04.00-19.00 under höst- och vårtermin.

Tänk på att spara skolkortet under sommaren eftersom det gäller den första månaden under höstterminen det efterföljande läsåret.

Hur använder eleven busskortet ombord på bussen

Skolkortet eller annat giltigt färdbevis måste alltid "stämplas" vid påstigning. Håll upp busskortet mot kortläsaren. Kortläsaren ger ifrån sig ett pip, som visar att resan är betald och registrerad. Om det inte fungerar ber eleven bussföraren om hjälp.

Om eleven behöver veta hur mycket pengar det finns på kontoladdningskortet, be bussföraren om hjälp.

När får eleven busskortet

Första dagen på läsåret kan eleven använda förra läsårets skolkortet. Elev som inte har något skolkort kan åka till skolan utan busskort första skoldagen. Eleven får ett nytt busskort från skolan den första skoldagen. ( Eller så snart som möjligt)

Om eleven har flyttat till kommunen, eller inom kommunen, så får eleven ett busskort så snart anmälan gjorts och eleven har beviljats skolskjuts, och busskortet levererats från Västtrafik till skolan.

Vad händer om busskortet slutar fungera eller om eleven tappar bort det

Både skolkort och kontoladdningskort finns registrerade hos Västtrafik. Om busskortet slutar fungera eller om eleven tappar bort det, måste eleven eller vårdnadshavare omgående anmäla det till skolans expedition. Skolexpeditionen spärrar busskortet och beställer ett nytt.

Vad händer om eleven glömt skolkortet hemma

Om eleven har glömt skolkortet hemma får eleven åka med bussen till skolan utan skolkort, men sedan måste eleven kontakta skolexpeditionen för att få en biljett för hemresan. Biljetten ska eleven visa för bussföraren när eleven åker hem.

Vad händer om eleven har glömt något på bussen

Om eleven glömmer något på linjebussen SNU ring Nettbuss, tel: 0770-45 65 65. Har eleven glömt något på linje 319, ring Lebu-buss på 0303-25 23 40. Om eleven glömmer något på skollinjen (bussar med 900-nummer) eller övriga linjebussar (bussar med 300-nummer) ring Ellös Buss 0303-21 49 50

Vad händer när läsåret är slut

Skolkort gäller även de första veckorna under höstterminen nästa läsår. Eleven kan åka med skolkortet den första skoldagen och tills eleven har får ett nytt skolkort från skolan. Tänk därför på att spara skolkortet under sommaren.

Kontoladdningskort ska lämnas till skolexpeditionen efter läsårets slut. Kontoladdningskort som inte återlämnas spärras.

​Regler för bältesanvändning

Alla resenärer som är äldre än tre år måste använda bälten när de finns. Resenärerna ansvarar själva för att de har dem på sig, förutom när det gäller barn som är äldre än 3 år och under 15 år - då är föraren ansvarig. Eftersom det är omöjligt att se om varje barn i en stor buss verkligen har bältet på sig är lagen formulerad så här: föraren skall göra vad som är möjligt för att se till att barnen färdas fastsatta, dock att kravet måste anpassas till omständigheterna i det särskilda fallet. Vi ber er föräldrar informera era barn om att de skall sätta på sig bältet när de åker buss.

Om ni har frågor om busskort

Information om skolkort och kontoladdningskort får ni genom att kontakta Västtrafik Länk till annan webbplats., telefon 0771-41 43 00 eller kontakta kommunens skolskjutshandläggare

Senast uppdaterad