Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Tilläggsskjuts - Taxi

Västtrafiks beställningscentral - Samres

För besked om bland annat hämtningstid samt avbokning av taxiresa.

Ladda ned Västtrafiks app:

www.vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats.

Med appen kan man se hur elevens resa är bokad och avboka resor

Hra man inte appen ringer man:

Mån-fre 06.00-16.30
Telefon 010-17 30 200

Kvällar och helger
Telefon 020-91 90 90

Synpunkter på din resa

Telefon 0771-41 43 10 eller via mail: synpunkt.anrop@vasttrafik.se,

All taxitrafik är upphandlad via Västtrafik Länk till annan webbplats. AB. Alla taxitransporter hanteras via Samres beställningscentral i Falköping.

Anmälan om taxiskjuts skall göras till kommunens skolskjutssamordnare inför varje nytt läsår. Anmälan skall vara skolskjutssamordnaren senast 1 april. Alla taxiresor samordnas för att hålla en rimlig kostnadsnivå.

Anmälan om skolskjuts taxi 2020/2021 Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutiner

Som förälder kan man inte själv beställa en ny resa eller göra förändringar i befintliga turer. Dessa måste göras av skolskjutssamordnaren. Kontakta därför skolskjutssamordnaren i god tid innan en förändring är aktuell. Ändringar tar 3-5 arbetsdagar att genomföra.

Om beställningscentralen får anmälan alltför sent kan det vara svårt att ställa in eller genomföra resan som önskat.

Vem ska jag kontakta?

 • Avbokningar eller akuta förändringar: Samres 010-17 30 200
 • Synpunkter på resa: Västtrafik 0771-41 43 10, synpunkt.anrop@vasttrafik.se,
 • Frågor om skolskjuts: Skolskjutssamordnare 0303-73 26 43

Rutinschema för taxi

 • Avbokning av resa - permanent: Förälder/skola kontaktar skolskjutsansvarig.
 • Avbokning av resa - enstaka: Förälder/skola kontaktar beställningscentralen Samres, via app eller telefon
 • Bomresa - åtgärd: Vid bom på morgonen, tas hemtur bort.
 • Förälder/Elev missar hämtning på morgonen: Förälder svarar för att elev kommer till skolan.
 • Elev missar hämtning på hemresan: Skolpersonal ringer om ny bil.
 • Handläggningstid ny resa: 5 arbetsdagar. Vid skolstart kan handläggningstiden vara längre.
 • Handläggningstid ändring - permanenta: 5 arbetsdagar.
 • Handläggningstid ändring - tillfälliga: 3 arbetsdagar.
 • Inför nytt läsår eller annan förändring kontrollera hur dags taxin kommer: Håll koll i appen eller kontakta beställningscentralen - Samres 010-17 30 200
 • Taxi missar en resa: Taxi skickar ersättningsbil.
 • Ta med kompis: Ej tillåtet.
 • Resor på lov/studiedagar: Inte tillåtet i regel. Ska beställas av skolskjutssamordnaren.
 • Sjukdom som infaller under skoldagen: Skolan ringer skolskjutshandläggaren.
 • Ändringar av skoltider eller adress för hämtning och lämning - permanenta: Kontakta skolskjutssamordnaren.
 • Glömt något i bilen: Kontakta skolan eller vårdnadshavare kontaktar beställningscentralen Samres 010-17 30 200
 • Försening av dig: Taxi är skyldig att vänta 5 min på dig. Taxi är också skyldig att eftersöka dig inom denna tidsram. Efter 5 min har taxi rätt att åka från platsen. Tänk på att varje försening påverkar hämttiden för nästa elev på hämtningsslingan. Det är därför viktigt att vara klar att åka när taxin kommer. Om taxiföraren har fått tillförlitlig information om att du har avvikit från platsen, kan taxin åka från platsen tidigare än 5 min. Det kan till exempel vara på grund av att dina föräldrar har kört dig, eller för att du är sjuk och inte ska åka till skolan.
 • Försening för Taxi: Upp till 10 minuters försening räknas som en acceptabel försening. Vid mer än 10 minuters försening, kan du kontakta beställningscentralen för att få information om varför taxin är försenad, och när den beräknas anlända. Beställningscentralen tar kontakt med taxiföraren, och meddelar därefter familjen. Regeln att taxi ska vänta 5 minuter på eleven gäller även vid försening. Se ovanstående rubrik.
 • Försening av taxi med elev ombord:
  • Om taxin blir försenad med eleven ombord, kontaktar föraren beställningscentralen vid mer än 10 minuters försening.
  • Om taxin är på väg till hemmet, kontaktar beställningscentralen vårdnadshavare.
  • Om taxin är på väg till skolan, kontaktar beställningscentralen kontaktperson på skolan.

Senast uppdaterad