Stenungsunds kommunvapen

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § Skollagen(2010:800).

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Det är elevens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Med hemkommun menas den kommun där eleven är folkbokförd.

Vad innebär aktivitetsansvaret för kommunen?

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Aktivitetsansvaret i Stenungsund

Huvudansvaret för aktivitetsansvaret i Stenungsund ligger under sektor utbildning och det administrativa arbetet utförs på Nösnäsgymnasiet medan Arbetsmarknadsenheten oftast håller i aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter som kan erbjudas:

  • Kartläggning
  • Guidning i att söka jobb
  • Praktik
  • Studievägledning/coachning och stöd i att söka vidare studier 

Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt Nösnäsgymnasiet

Skolassistent, kommunrapportör

Inger Hellqvist
0303-73 80 47
inger.hellqvist@stenungsund.se

Studie- och yrkesvägledare

Carina Pedersen
0303-73 83 30
carina.pedersen@stenungsund.se

Verksamhetschef Gymnasiet

Heléne Petersson
0303-73 83 35
helene.petersson@stenungsund.se

Kontakt Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 83 87

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Jennifer Holm
0303-73 83 85
jennifer.holm@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2015-12-09