Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-10-29 21.01

Alla familjer som sökt har blivit erbjuden plats på förskolan inom garantidatum

Varje år följs kommunernas och landstingens verksamheter upp i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader.
- Alla familjer har fått en erbjuden plats på förskolan inom garantidatum, säger Elisabeth Andreasson, verksamhetschef förskolan. Dock kan vi i årets Kolada utläsa att andelen vårdnadshavare som har fått placering på förskolan utifrån önskat datum är 56 %.

- Resultatet grundar sig på att fler ansökningar än tidigare år har inkommit med kort önskat placeringsdatum. I vissa fall endast en vecka, säger Elisabeth Andreasson. Det beror även på att kommunen har haft mycket inflyttningar av familjer vars uppsägningar från tidigare kommun har behövt inväntas.

De som har önskat förskola från ett visst datum men fått längre väntetid än önskat datum har oftast endast önskat en specifik förskola.

Senast uppdaterad 2018-10-29