Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-05-07 07.41

Elevenkät visar på ökad trygghet i skolan och delaktighet på lektionerna

Under februari och mars genomförde Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) en elevenkät som besvarades av ca 20 000 elever runt om i regionen. Enkäten gick ut till alla 13 kommunernas elever i årskurs 2, samt till elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt gymnasiets år 2.

Bland elever i årskurs 2 i de 13 kommunerna, svarar 96 procent att de tycker det är roligt att lära sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper dem och att lärarna är snälla mot dem. 94 procent av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90 procent att de klarar kunskapskraven.

Bland elever i årskurs 2 i Stenungsund visar undersökningen att tryggheten har ökat de senaste tre åren samt att det ligger strax över genomsnittet i GR. 95 procent svarar att de är trygga i skolan och 94 procent svarar att de har vuxna att prata med i skolan.
- Det är skönt att se att de allra flesta eleverna känner sig trygga, säger Benny Ankargren, verksamhetschef Grundskola. Det är viktigt för att trivas och må bra i skolan.

Även bland gymnasieeleverna i Stenungsund är upplevelsen av att känna trygghet stor. 89 procent av de som går sitt andra år svarar att de är trygga på skolan.

86 procent av eleverna i årskurs 5 tycker att de får vara med och diskutera och debattera olika frågor på lektionerna. Även i tvåan på gymnasiet tycker många elever att de får vara med att diskutera och debattera (75 procent).
- Undersökningar som denna ger oss en vink om hur det går i skolan, säger Benny. Speciellt eftersom undersökningen görs varje år och i hela regionen.

Senast uppdaterad 2018-05-07