Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2019-11-28 15.18

Information angående skolval 2020-2021

Mellan 1 december och 31 december 2019 har alla vårdnadshavare möjlighet att välja skola. Det är en rättighet alla vårdnadshavare har enligt skollagen.

De elever som i första hand berörs utav skolvalet är:

Elever i blivande förskoleklass

Stenungsunds kommun önskar att vårdnadshavare gör ett aktivt val till förskoleklass, även om det innebär ett val till den geografiskt närmsta skolan, eller val till friskola. Detta för att kommunen ska kunna göra en rättvis och noggrann planering av skolklasser och placeringsbeslut för eleverna.

Har eleven två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna göra ett val.
Görs inget skolval till blivande årskurs F, placerar kommunen eleven på skola i elevens geografiska upptagningsområde och sedan i mån av plats på den skola som ligger närmast hemmet utifrån den relativa närhetsprincipen.

Elever till blivande årskurs 7

Vårdnadshavare till elever blivande årskurs 7 kan också välja skola inför läsåret. Gör man inget skolval placeras eleven om möjligt och i mån av plats på skolan i sitt upptagningsområde eller den skola som elever från F-6 skolan tidigare tillhört.

Övriga elever

Önskar elever i övriga årskurser att byta skola inför läsåret 2020/2021, kan detta göras under samma period. För elever utan svenskt personnummer, med skyddad identitet eller där andra än vårdnadshavarna behöver göra skolvalet, finns det en blankett att lämna in:

Blankett för ansökan om plats i skolaPDF

Efter att alla val inkommit till kommunen sammanställs dessa. Senare under våren får alla vårdnadshavare information om elevens placering från elevens förskola eller grundskola.

Kontakt

Skolhandläggare ​

Jeanette Johansson
0303-73 26 43
jeanette.johansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-28