Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2017-05-15 14.01

Information om Brudhammars förskola

Brudhammars förskola är i behov av ett omfattande underhålls- och renoveringsarbete. Nu föreslås förskolan rivas för att ge plats åt en ny och större förskola på samma tomt. Nu ska politikerna ta beslut i frågan.

Vid en närmare granskning av förskolans byggnadstekniska status konstaterades att byggnaden har skador och är i behov av ett omfattande underhåll- och renoveringsarbete. Även efter en renovering så kommer Brudhammar inte att motsvara dagens krav på vilka funktioner en modern förskola behöver.

Istället föreslås skolan rivas och ge plats åt en ny och större förskola som är anpassad för 180 barn samt kan användas till äldre barn och för nattverksamhet. Den nya förskolan ersätter befintlig förskola och eventuellt också Nytorpshöjds förskola, som också har behov av renovering.

Verksamheten föreslås flytta till Utgård-Stenungskolan

Fram till att en ny förskola öppnar, föreslås att verksamheten bedrivs i Utgård-Stenungskolan som ligger i närområdet. Den är ombyggd till förskola 2014. Där finns plats för tre avdelningar och genom hyrda moduler får ytterligare tre avdelningar plats samt ett mottagningskök. Även vid en ombyggnation av befintlig förskola behöver moduler hyras in då barnen inte kan vistas i förskolan under tiden.

– Vi jobbar för att det ska bli en sådan bra lösning och förskoleverksamhet som möjligt för barn och vårdnadshavare under ombyggnationen/renoveringen säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef för förskola på Stenungsunds kommun.

Tidsplan

Den 9 maj var frågan om hur Brudhammars förskola ska hanteras uppe på Stenungsunds kommuns personal- och ekonomiutskott (PEU). Utskottet föreslår att besluta att Brudhammars förskola rivs för att ge plats åt en ny större förskola på samma tomt. Frågan kommer att tas upp i Kommunstyrelsen den 29 maj och vidare upp till Kommunfullmäktige för beslut den 19 juni.

I dagsläget är det bara ett förslag, inget beslut har tagits i frågan ännu.

Flytt av verksamheten är beroende av vilka beslut som tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vi återkommer med information när beslut är taget.

Ytterligare information kommer att publiceras på kommunens hemsida www.stenungsund.se

Frågor

Alla frågor kring Brudhammars förskola gällande ombyggnation/renovering mailas till utbildning@stenungsund.se

Verksamhetschef förskola, Per Andersson Sellén, är också tillgänglig för frågor.

Kontakt

Sektorchef Utbildning

Elisabeth Andreasson
0303-73 27 27
elisabeth.andreasson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-05-15