Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Riktlinjer för skolplaceringar står fast

Stenungsunds kommun antog förra våren nya riktlinjer för skolplacering. Riktlinjerna reglerar förutom det fria skolvalet vid skolstart och vid byte mellan skolenheter också hur många barn som får plats på varje skola.

Vid årets skolval kunde sex av elva elever vid Ucklumskolan inte beredas plats på sina förstahandsval, Spekerödskolans årskurs 4. Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att inte tillgodose förnyat önskemål från vårdnadshavarna om placering på Spekerödskolan. Anledningen är att det strider mot kommunallagens likställighetsprincipen.

Kommunstyrelsen beslutade dock, vid samma möte, att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på en långsiktig och hållbar lösning så att eleverna i årskurs 3 på Ucklumskolan får en förutsägbar övergång till årskurs 4.

Senast uppdaterad