Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-10-30 21.35

Temadag för sektor utbildning

I måndags samlades stora delar av sektor utbildning till en utbildningsdag med temat Allas lika värde – integration.

Cirka 600 medarbetare från grundskola och gymnasiet och även från andra verksamheter inom sektor utbildning deltog under dagen.

Efter att Pia Alhäll, sektorschef, hälsat välkommen började dagen med en poetisk föreläsning av författaren och sommarprataren Mustafa Can. Han pratade om mångfald, kultur och identitet.

Därefter var det dags för Ylva Svensson, Universitetslektor i psykologi på Göteborgs Universitet och Högskolan Väst. Ylva forskar kring social integration utifrån ett ackulturationsperspektiv.
- Det handlar om de processer som sker när personer från olika kulturer och etniciteter kommer i kontakt med varandra, säger Ylva Svensson. Att vistas i samma rum räcker inte utan det krävs ett meningsfullt utbyte och gemensamma mål för att social integration ska uppstå.

Under lunchen fanns det tid för samtal och reflektion.
- Det var väldigt intressant att lyssna på Ylva, säger Annica Fredberg, kommunikatör i sektor utbildning. Det väcker direkt tankar och ideér på hur vi kan fortsätta jobba med de här frågorna. Jag inser hur viktigt det är att man inte bara ger förutsättningar för att mötas utan att det är först när det skapas relationer man verkligen kan prata om integration.

Efter lunchen var det dags att lyssna och inspireras av Inti Chavez Perez. Han har i över tio år jobbat med människors funderingar om sexualitet. Han pratade om normer, normkritik och de åtta diskrimineringsgrunderna.

Dagen avslutades med en fantastisk föreläsning – eller ska man säga föreställning? Under en och en halv timme fick vi följa Charbel Gabros väg från en tung uppväxt där drömmar och mål inte var i sikte, till ett annat sätt att leva.

Senast uppdaterad 2018-10-30