Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Fysik

"Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier."(ur Skolverkets ämnesplan)

Ämnet innefattar kurserna Fysik1 och Fysik2 på sammanlagt 250 poäng.

Ung kvinna läser fysik

Innehåll
I kursen Fysik1 resonerar vi på olika sätt om bland annat om vetenskapliga metoder, krafter, densitet, tryck, rörelse, energi, arbete, laddningar och fält, spänning och ström, värme, klimat, relativitet och strålning.
Fysik 1 är numera en kurs på sammanlagt 150 poäng. Kursen erbjuds i form av två delkurser Fy1b1(100 poäng) och Fy1b2 (50 poäng).
I kursen Fy1b1 utgörs det centrala innehållet av begrepps som: Rörelse — Kraft — Energi och arbete - Laddningar och fält — Elektriska kretsar — Relativitet - Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder.
I kursen Fy1b2 utgörs det centrala innehållet av begrepp som: Energi, miljö och klimat — Materia och naturens krafter — Strålning - Kärnenergi - Mer om Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder.
Den nya kursen Fysik1 skiljer sig från Fysik A genom att optik och kraftmoment inte längre ingår. Däremot har rörelsemängd, impuls, kärnfysik, olika former av strålning (risker och fördelar), mer om energiförsörjning och dess miljöeffekter och klimat tillkommit.

 
Målgrupp
För att klara kursen behövs kunskaper motsvarande minst betyg G i Kursen Ma1202 eller Ma2.

Upplägg
Kurserna ges för närvarande inte i Stenungsund. Däremot kan vi erbjuda den på distans via Hermods.

Litteratur
Heureka Fysik 1
 
Mål & betygskriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare
Lärare från Hermods

Kurskod
FYSFYS01b1, FYSFYS01b2

Ansökan
Kontakta någon av våra studievägledare för mer information.

Senast uppdaterad 2019-10-14