Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Historia

Historia är ett ämne som ska hjälpa oss att förstå aktuella händelser samt förstå hur vi väljer att tolka aktuella händelser. Ämnet ska också utveckla förmågan att granska, tolka och värdera källor.

Vi erbjuder Historia 1b under förutsättning att vi får ihop tillräckligt antal säkande. I annat fall kan vi erbjuda kursen på distans via Hermods.

industrialisering, ångbåt i norska Arendal

Historia 1b, 100 poäng

Innehåll
Historia 1b är uppdelad i två delar.  Den första delen tittar på Europeisk historia från förhistoria till upplysningen.  Den andra delen tittar på svensk och global historia på 1800- och 1900-talen med fokus på industrialiseringen och demokratiseringen.  Utöver detta studerar vi i kursen långsiktiga historiska förändringsprocesser, till exempel befolkningsutveckling och statsbildning.

I historia kommer vi också att öva på att granska och värdera källor. Vi arbetar med övningar i historiebruk där vi tittar på hur historia har använts och används för att skapa kulturarv och identitetsuppfattningar. 

Målgrupp
Kursen är en fortsättning på grundskolans kurs i historia och kräver motsvarande kunskaper.

Upplägg
Gruppen träffas en halvdag i veckan.  På träffarna går läraren igenom vissa historiska händelser.  Under träffarna arbetar också eleven med att analysera händelser, med källkritik och historiebruk.  Eleven måste vara förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på Itslearning, likaså alla uppgifter.  De arbeten som ska lämnas in ska också lämnas in via fronter. 

De mesta av kursen bedöms i form av olika arbeten och inlämningar samt vid prov. 

Litteratur
Kursboken som används är "Perspektiv på historien 1b" från förlaget Gleerups.

Utöver det används annat historiskt källmaterial som eleven får tillgång till på kursen.

Mål & betygskriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare
Martin Rutgersson

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Martin Rutgersson

lärare i matematik och historia
0733 15 48 26
martin.rutgersson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-15