Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Matematik

Förr kunde man läsa Matematik A till E på totalt 400 poäng. Sen några år tillbaka har några kurser slagits ihop och andra delats upp. Vi har valt ut följande kurser som bör fungera för de allra flesta, oavsett vad du vill läsa efteråt:

Innehåll

Matematik kurs 1 (100 p) är gymnasieskolans grundläggande kurs i matematik. Kursen finns i tre olika varianter: 1a, 1b och 1c. Hos oss är bara 1a sökbar men om du är intresserad av 1b/1c prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare. 1a-kursens huvudsyfte är att utveckla elevens förmåga att lösa sådana problem som vanligen förekommer i vardagsliv och yrkesliv samt ge en god grund för fortsatta studier. Matematik 1 läses på alla gymnasieprogram.

Matematik kurs 2 (100 p) skall ge en god grund för fortsatta studier såväl inom gymnasial utbildning som inom eftergymnasiala utbildningar med vissa krav på matematisk kompetens. Kursen innebär fördjupade studier i kurs 1 till exempel geometri, algebra, ekvationer och funktioner samt nya moment som ekvationssystem, olikheter och logaritmer.
Kursen finns i tre varianter: 2a, 2b och 2c. Hos oss är bara 2a sökbar men om du är intresserad av 2b/2c prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare.
 
Matematik kurs 3 (100 p) skall ge en god grund för fortsatta studier såväl inom gymnasial som eftergymnasial utbildning.
I kursen tas viktiga matematiska begrepp upp som derivata, integraler,
exponentialfunktioner och talföljder. Vi fördjupar oss också ytterligare i algebra och funktionslära. Kursen finns i två varianter: 3b och 3c. Hos oss är bara 3b sökbar men om du är intresserad av 3c prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Matematik kurs 4 (100 p) utgör lämplig grund för fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Kursen bygger vidare på Matematik 3 och innehåller komplexa tal, differentialekvationer, trigonometri, derivata och integraler. Är den inte sökbar i vårt kursutbud, så kan du läsa den på distans via Hermods.

Matematik kurs 5 (100 p) bygger vidare på Matematik 4 och skall ge de fördjupade kunskaper som krävs för fortsatta studier inom matematik-intensiva utbildningar. Är den inte sökbar i vårt kursutbud, så kan du läsa den på distans via Hermods.

Upplägg

Matematik kurs 1, kurs 2 och kurs 3
När eleverna kommer hit försöker vi via tester och personliga samtal hitta rätt startnivå och rätt studietakt. Vi erbjuder sedan repetitionskurser där vi repeterar viktiga avsnitt och lägger till moment som saknas för att kunna starta aktuell kurs.
De elever som inte bedöms behöva repetitionskurser, guidas direkt in på aktuell kurs.

Lärare finns tillgängliga måndag mellan 8.30-12 (kvällskurs 16.30-19.45), tisdag 10.30-15.45, onsdag 10.30-15.45, torsdag 8.30-12 och på fredag har vi öppet mellan 8.30-12.00.

Vårt arbetssätt innebär att lärarna går runt och ger individuella genomgångar, pratar matematik och hjälper till att lösa uppgifter och problem, som eleven "fastnat" på. Några fasta lektionstillfällen har vi inte, det vill säga något gemensamt schema finns inte, utan eleverna gör en egen individuell veckoplanering tillsammans med en lärare. Planeringen anpassas så att eleven hinner klart sin kurs innan sitt kursslut.

Matematik kurs 4 och kurs 5
Kurserna ingår i naturvetenskapligt och tekniskt basår, och därför ges schemalagda lektioner. Utöver lektionerna får eleverna individuell handledning. Är de inte sökbara i vårt kursutbud, så kan du läsa den på distans via Hermods.

Litteratur
Vänta med att skaffa bok tills du börjat hos oss och är säker på vilken kurs du ska läsa - vi har upptryckt material så du kan komma igång direkt utan bok.

Mål & betygskriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare

  • Anna Gruvander
  • Tobias Mikaelsson
  • Kerstin Olofsson
  • Martin Rutgersson
  • Maria Zackrisson-Andersson

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anna Gruvander

Anna Gruvander

Lärare i matematik och fysik
0733 15 48 26
anna.gruvander@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Martin Rutgersson

lärare i matematik och historia
0733 15 48 26
martin.rutgersson@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Tobias Mikaelsson

lärare i matematik
0733 15 48 26
tobias.mikaelsson@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Maria Zackrisson-Andersson

Lärare i matematik (gy och gruv) och naturkunskap
0733 15 48 26
maria.zackrissonandersson@stenungsund.se

Kerstin Olofsson

Kerstin Olofsson

Lärare i matematik
0733 15 48 26
kerstin.olofsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-04-08