Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Religionskunskap

”Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.” (Ur Skolverkets ämnespresentation)

Vi erbjuder Religionskunskap 1 under förutsättning att vi får ihop tillräckligt antal sökande. I annat fall kan vi erbjuda kursen på distans via Hermods.

Syboler för de stora världsreligionerna

Religionskunskap 1, 50 poäng

Innehåll

Kursen Religionskunskap 1 behandlar de fem världsreligionernas centrala budskap, deras kännetecken och hur religion och andra livsåskådningar tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Religionskunskap 1 innehåller även moment om religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten samt analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Målgrupp

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Upplägg

Undervisningen sker under ett lektionspass/vecka där diskussioner och samtal är viktiga delar. Lektionerna kombineras med uppgifter och faktaläsning som ska inbjuda till eftertanke och ställningstagande. Läsuppgifter i lärobok kombineras med filminslag, artiklar och inlämningsuppgifter på Itslearning. Studiebesök och intervjuer brukar också vara viktiga inslag.

Litteratur

Lärobok: ”En mosaik – Religionskunskap 1” av Olav Jansson och Linda Karlsson från Samoa Utbildning.

Mål & betygsklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterriterier

Skolverkets beskrivning av ämnet, syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.länk till annan webbplats

Kunskapskraven i tabellformPDF.

Lärare

Mikael Olsson

Kurskod

RELREL01

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Ulrika K Johansson

Mikael Olsson

lärare i samhällskunskap och religion
mikael.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-10-14