Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Samhällskunskap

Samhällskunskap är ett ämne som ska hjälpa eleven att förstå de politiska, ekonomiska och sociala band som kopplar samman människor i Stenungsund, Sverige och i världen.  Ämnet ska också ge eleven förutsättningar att kritiskt analysera samhällsfrågor samt att söka och granska information.

Vi erbjuder kurserna samhällskunskap 1b och samhällskunskap 1a2.

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Innehåll
Samhällskunskap 1b står på två ben. Det ena benet handlar om att bli en samhällsmedborgare som förstår vad som händer i omvärlden. De ekonomiska och politiska systemen behandlas samt hur sociala faktorer påverkar människor. Eleven ska analysera frågor och kritiskt granska fakta.

Det andra benet i samhällskunskap 1b handlar om att bli högskoleförberedd. Den delen av kursens innehåll behandlar vad det innebär med ett vetenskapligt förhållningssätt där metoder för att samla och bearbeta information behandlas samt olika teorier för att förstå omvärlden. Kursen innehåller också träning i att presentera information skriftligt och muntligt.

Målgrupp
Kursen samhällskunskap 1b är en fortsättning på grundskolans kurs i samhällskunskap och kräver motsvarande kunskaper.

Upplägg
Deltagarna ses en halvdag i veckan. Vid dessa träffar går läraren igenom vissa kunskapsområden. Kursen består också i att eleverna letar efter information eller bearbetar information tillsammans. Under träffarna diskuteras också olika frågor i par, mindre grupper eller i helklass. Det kräver att eleven är förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på itslearning, likaså planering och uppgifter. De arbeten som ska lämnas in ska också lämnas in via itslearning.

Kursen bedöms både skriftligt och muntligt i form av olika arbeten, inlämningar, prov och diskussioner.

Litteratur
Kursboken som används i både samhällskunskap 1b och samhällskunskap 1a2 är "Samhällskunskap 1b" av Daniel West från förlaget Liber. Utöver boken så behöver man läsa delar av andra böcker och artiklar, titta på film och video, och även söka information själv.

Samhällskunskap 1a2 50 poäng

Innehåll
Även samhällskunskap 1a2 står på två ben, men betoningen är mer på den högskoleförberedande delen, eftersom man redan ska ha läst mycket av den delen som handlar om att bli en samhällsmedborgare på samhällskunskap 1a1 (som är ett krav för att läsa den här kursen). Massmedier, politiska ideologier och samhällsekonomi är saker som behandlas. Eleven ska analysera frågor och kritiskt granska fakta.

Betoningen ligger på att bli högskoleförberedd. Den delen av kursens innehåll behandlar vad det innebär med ett vetenskapligt förhållningssätt där metoder för att samla och bearbeta information behandlas samt olika teorier för att förstå omvärlden. Kursen innehåller också träning i att presentera information skriftligt och muntligt.

Målgrupp
Kursen är en fortsättning på gymnasiekursen samhällskunskap 1a1 och är till för dem som gått den kursen och vill uppnå samma behörighet som man får efter att ha läst samhällskunskap 1b.

Upplägg
Kursen läses tillsammans med samhällskunskap 1b som är en mer omfattande kurs men som delvis behandlar samma saker som samhällskunskap1a2. Det betyder att det inte är lektion varje vecka, utan att man läser något moment under några veckor och sedan har hemstudier under några veckor. Detta enligt ett speciellt schema som utdelas i början av kursen och som man kan följa på itslearning.

Under de veckor som man träffas är det en halvdag i veckan. Vid dessa träffar går läraren igenom vissa kunskapsområden. Kursen består också i att eleverna letar efter information eller bearbetar information tillsammans. Under träffarna diskuteras också olika frågor i par, mindre grupper eller i helklass. Det kräver att eleven är förberedd inför träffarna.

Information från lektionerna finns på itslearning, likaså planering och uppgifter. De arbeten som ska lämnas in ska också lämnas in via itslearning.

Kursen bedöms både skriftligt och muntligt i form av olika arbeten, inlämningar, prov och diskussioner.

Litteratur
Kursboken som används i både samhällskunskap 1b och samhällskunskap 1a2 är "Samhällskunskap 1b" av Daniel West från förlaget Liber. Utöver boken så behöver man läsa delar av andra böcker och artiklar, titta på film och video, och även söka information själv.

Mål & betygskriterierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lärare
Mikael Olsson

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Mats Karlsson

Mikael Olsson

Samhällskunskap
mikael.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-10-14