Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Komvux som särskild utbildning
(hette tidigare Särvux)

Den särskilda utbildningen för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Länge kallades den särvux, men det nya namnet är nu komvux som särskild utbildning.

Utbildningen omfattar komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar obligatoriska grundsärskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola). Den omfattar också komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem får delta i Komvux som särskild utbildning?

Komvux som särskild utbildning är till för dig som:

 • tycker att du inte fått tillräcklig utbildning.
 • fått nytt intresse för att lära.
 • vill behålla kunskaper från tidigare skola.
 • behöver mer kunskaper för jobbet.
 • behöver mer kunskaper för att leva självständigt.

Du som är minst 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har en utvecklingsstörning eller fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom är välkommen till oss.

Vem ansvarar för komvux som särskild utbildning?

Kommunen ansvarar för komvux som särskild utbildning. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser

Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren gör du en studieplan som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper.

På grundläggande nivå kan du läsa följande kurser:

 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • biologi
 • kemi
 • teknik
 • fysik
 • geografi
 • hem- och konsumentkunskap
 • historia
 • religionskunskap
 • språk och kommunikatio
 • individ och samhälle
 • natur och miljö.

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. 

På gymnasienivå kan du här på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. läsa vilka kurser du kan välja mellan.

De kurser vi erbjuder hittar du med beskrivningar på en egen sida i menyn.

Ansökan

Du ansöker till särvux genom att skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad