Komvux som särskild utbildning
(hette tidigare Särvux)

Den särskilda utbildningen för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Länge kallades den särvux, men det nya namnet är nu komvux som särskild utbildning.

Utbildningen omfattar komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå, vilket motsvarar obligatoriska grundsärskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola). Den omfattar också komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem får delta i Komvux som särskild utbildning?

Komvux som särskild utbildning är till för dig som:

 • tycker att du inte fått tillräcklig utbildning.
 • fått nytt intresse för att lära.
 • vill behålla kunskaper från tidigare skola.
 • behöver mer kunskaper för jobbet.
 • behöver mer kunskaper för att leva självständigt.

Du som är minst 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har en utvecklingsstörning eller fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom är välkommen till oss.

Vem ansvarar för komvux som särskild utbildning?

Kommunen ansvarar för komvux som särskild utbildning. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser

Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren gör du en studieplan som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper.

På grundläggande nivå kan du läsa följande kurser:

 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • biologi
 • kemi
 • teknik
 • fysik
 • geografi
 • hem- och konsumentkunskap
 • historia
 • religionskunskap
 • språk och kommunikatio
 • individ och samhälle
 • natur och miljö.

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. 

På gymnasienivå kan du här på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. läsa vilka kurser du kan välja mellan.

De kurser vi erbjuder hittar du med beskrivningar på en egen sida i menyn.

Ansökan

Du ansöker till särvux genom att skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Svenska (SGRSVE7, SVBSVE51, SVBLIT51)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • läsa och skriva
 • samtala och diskutera
 • känna till olika författare
 • upptäcka och utveckla ditt språk
 • använda hjälpmedel för att skriva och hämta information

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Kurser inom särskild utbildning för vuxna

Dessa kurser kan vi i Stenungsund erbjuda utifrån intresse och behov. Hör av dig direkt till vår lärare Marita Olsson om du har några frågor och funderingar.

Svenska (SGRSVE7, SVBSVE51, SVBLIT51)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • läsa och skriva
 • samtala och diskutera
 • känna till olika författare
 • upptäcka och utveckla ditt språk
 • använda hjälpmedel för att skriva och hämta information

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Engelska (SGRENG7, ENSENG 51,52)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • tala vardagsengelska
 • använda engelska ord och uttryck
 • läsa och skriva engelska texter
 • använda ordböcker och lexikon
 • förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Matematik (SGRMAT7, MAMMAT 51)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • använda matematik i vardagen, till exempel när du handlar
 • lösa matematiska problem från vardagslivet
 • använda hjälpmedel som miniräknare och dator
 • förstå och använda de olika räknesätten
 • arbeta med längd, volym, vikt och tid

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Samhällskunskap (SGRSAM7)

En kurs för dig som vill bli lära dig mer om:

 • hur samhället fungerar
 • demokrati och politik
 • dina rättigheter och skyldigheter i samhället
 • hur vi kan få en bättre miljö

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Historia (SGRHIS7)

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • hur människor levde förr i tiden
 • viktiga historiska händelser och personer i Sverige
 • hur vi kan förstå vår tid med hjälp av historien
 • andra världskriget och hur det har påverkat människor och stater

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Hem- och konsumentkunskap (SGRHEM7)

En kurs för dig som vill bli lära dig mer om:

 • hur du lagar mat och bakar
 • kostnader för mat och boende
 • hur du tvättar och städar
 • miljövänlig livsstil

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Biologi: SGRBIO7

En kurs för dig som vill lära dig mera om:

 • växter och djur
 • ekosystemet
 • jordens olika klimat
 • hållbar utveckling

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Religion: SGRREL7

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • olika religioner
 • livsfrågor, kärlek, relationer, livsstil
 • etik, rätt och orätt, rättvisa
 • jämlikhet och könsroller

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Språk och kommunikation (SGRSPR7)

En kurs för dig som behöver träna på att:

 • samspela och samtala
 • förstå information från andra
 • uttrycka dig på olika sätt, med bilder, tecken och symboler
 • träna på att läsa och skriva
 • förstå några engelska ord, till exempel i musik-texter

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Individ och samhälle (SGRIND7)

En kurs för dig som behöver träna på att:

 • planera vardagen, till exempel göra inköp, laga mat, tvätta och städa
 • känna till din närmiljö
 • kunna använda olika begrepp
 • förstå vad som händer i din omgivning

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Natur och miljö: SGRNAT 7

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • djur och natur
 • årstider i naturen
 • olika väder
 • människan, kärlek, relationer

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Ansökan

Du ansöker till särvux genom att skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad