Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)

Särskild utbildning för vuxna ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig, egen skolform. Utbildningen omfattar grundläggande särskild utbildning för vuxna, vilket motsvarar obligatoriska grundsärskolan (nivåerna träningsskola och grundsärskola) samt gymnasial särskild utbildning för vuxna motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vem får delta i särskild utbildning för vuxna?

Särvux är till för dig som:

  • tycker att du inte fått tillräcklig utbildning.
  • fått nytt intresse för att lära.
  • vill behålla kunskaper från tidigare skola.
  • behöver mer kunskaper för jobbet.
  • behöver mer kunskaper för att leva självständigt.

Du som är minst 20 år från och med andra kalenderhalvåret och har en utvecklingsstörning eller fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom är välkommen till oss.

Vem ansvarar för särskild utbildning för vuxna?

Kommunen ansvarar för särskild utbildning för vuxna. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i grundläggande särskild utbildning för vuxna om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser

Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren gör du en studieplan som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper.

På grundläggande nivå kan du läsa följande kurser: engelska, matematik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, biologi, kemi, teknik, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, religionskunskap, språk och kommunikation, individ och samhälle och natur och miljö. När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. 

På gymnasienivå kan du här på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster läsa vilka kurser du kan välja mellan.

De kurser vi erbjuder hittar du med beskrivningar på en egen sida i menyn i vänsterspalten.

Ansökan

Du ansöker till särvux genom att skriva ut, fylla i och skicka in den här blanketten.PDF


Kontakt

Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
infovux@stenungsund.se

Susanna Aronsson

Mattias Göransson

Rektor
0303-73 86 51
mattias.goransson@stenungsund.se

Marita Olsson

Marita Olsson

Specialpedagog och
särskild utbildning för vuxna
0303-73 82 71
marita.olsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-03-06